Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid åk 8 p

Skapad 2020-05-18 21:14 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Revolutionernas tidsålder
Grundskola 8 Historia
Vi fortsätter höstterminens SO-undervisning i år 8 med ämnet historia. Under 1700 och 1800-talet skedde några av de största och mest genomgripande förändringarna i människans historia sedan de antika folken upptäckte jordbruket och blev bofasta tusentals år tidigare. Den vetenskapliga revolutionen gjorde att gamla sanningar ifrågasattes och världsbilden förändrades. Genom upplysningens nya idéer spreds tankar om människors lika värde som i sin tur skapade krav på samhällsförändring och demokrati (amerikanska och franska revolutionen). Framsteg inom handel, teknik och tillverkning ledde till en industriell revolution som kom att påverka större delen av världen.

Innehåll

 

 

Under arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

Analysera revolutioner som amerikanska och franska revolutionen (orsaker, förlopp och konsekvenser)

Resonera kring konsekvenserna av den ökade världshandeln och kolonialismen under 1700-talet.

Analysera industrialiseringen i Storbritannien och Sverige (dess drivkrafter, förlopp och konsekvenser) samt framväxten av de politiska ideologierna (konservatism, liberalism, socialism) samt deras koppling till idag.

Använda dig av historiska begrepp samt tolka historiska källor.

Resonera kring hur historia används i olika sammanhang

 

Bedömning:

 Du visar vad du har lärt dig genom:

·         Aktivt deltagande vid diskussioner, övningar och genomgångar

·         Skriftligt prov v 43

 

Material:

Lärobok Horisont 8 sid 171-173, 186-191, 207-219, 223-237, 244-246, 257-263

Lektionsanteckningar, lösblad, filmer, övningar

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor inför provet

 • Historiebruk- Triangelhandeln

Matriser

Hi
Historia - revolutionernas tid

E
Grundläggande Enkla resonemang och samband
C
Goda kunskaper Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och samband
A
Mycket goda kunskaper Välutvecklade och väl underbyggda resonemang och samband
Historiemedvetenhet
När inträffade händelserna som ex revolutionerna. Vad hände? Viktiga personer, platser mm
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Analys, orsaker och konsekvenser
• Orsaker till och konsekvenser av franska och industriella revolutionen • Livsvillkor: hur påverkades människor av samhällsförändringarna, slavhandeln mm • Värderingar i tiden: ex att gamla världsbilden ifrågasattes, nya ideologier
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Samband då-nu, utvecklingslinjer
Ex se samband från revolutionernas tid till idag. Ex politiska ideologiers framväxt.
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med väl utvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiebruk
Titta på hur historien framställts i konst, nationalsånger (amerikanska och franska) mm för identitetsskapande mm
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska källor
Granska källmaterial från revolutionernas tid Källkritik
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra väl utvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då väl utvecklade och väl underbyggdaresonemang om källors trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: