Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid åk 7 Pollux

Skapad 2020-05-18 21:14 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Revolutionernas tidsålder
Grundskola 8 Historia
Under 1700 och 1800-talet skedde några av de största och mest genomgripande förändringarna i människans historia sedan de antika folken upptäckte jordbruket och blev bofasta tusentals år tidigare. Den vetenskapliga revolutionen gjorde att gamla sanningar ifrågasattes och världsbilden förändrades. Genom upplysningens nya idéer spreds tankar om människors lika värde som i sin tur skapade krav på samhällsförändring och demokrati (amerikanska och franska revolutionen). Framsteg inom handel, teknik och tillverkning ledde till en industriell revolution som kom att påverka större delen av världen.

Innehåll

 

 

Under arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

Analysera revolutioner som amerikanska och franska revolutionen (orsaker, förlopp och konsekvenser)

Resonera kring konsekvenserna av den ökade världshandeln och kolonialismen under 1700-talet.

Använda dig av historiska begrepp samt tolka historiska källor.

Resonera kring hur historia används i olika sammanhang

 

Bedömning:

 Du visar vad du har lärt dig genom:

·         Aktivt deltagande vid diskussioner, övningar och genomgångar

S.   Läxförhör vecka 20

      Prov vecka 22

 

 

 

Material:

Se SO -padlet

Matriser

Hi
Kunskapskrav Historia

Förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

F
E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: