Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning VT 2020 År8

Skapad 2020-05-19 10:57 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Matris för terminsbedömning i Idrott och hälsa. Dock utan simning/livräddning.
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Detta är en summativ bedömning av dina insatser under vårterminen 2020 (Årskurs 8). Matrisen visar bedömning på de syften, centrala innehåll och kunskapskrav vi arbetat med under terminen.

Innehåll

Bedömningen i tillhörande matris är gjord över hela terminen på alla de praktiska och teoretiska moment vi arbetat med.

Även uppgifter i Classroom är alltså bedömda här.

Hänsyn har tagits till tidigare bedömning i årskurs 7 och 8 gällande vissa kunskapskrav (simning).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Bedömning VT 2020 År8

Rubrik 1

F
E
C
A
Aspekt 1
Lekar, spel och idrotter. Olika träningsformer inomhus och utomhus.
Eleven kan inte tillräckligt bra eller har ej deltagit i dessa moment.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar,spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar,spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olka miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Ny aspekt
Rörelse till musik och traditionella danser.
Eleven kan inte tillräckligt bra eller har ej deltagit i dessa moment.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt , rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt,rytm och sammanhang.
I danser och rörels- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Ny aspekt
Olika skrivuppgifter på Classroom: - Träningsformer - Vad är Hälsa? - Konditionsträning
Eleven kan inte tillräckligt bra eller har ej deltagit i dessa moment.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.Eleven kan även utvärderaaktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer som kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Ny aspekt
Orientering Uppgift om Friluftsliv på Classroom
Eleven kan inte tillräckligt bra eller har ej deltagit i dessa moment
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Ny aspekt
Förmågan att ha med utrustning (idrottskläder), delta i och kunskap om uppvärmning. Kunna följa regler i olika lekar och spel samt förutse risker i olika sammanhang.
Eleven kan inte tillräckligt bra eller har ej deltagit i dessa moment
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: