Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Stadsplanering

Skapad 2020-05-19 11:19 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under grundskolans sista veckor ska vi jobba med stadsplanering, hur städer är uppbyggda och vad som formar en framgångsrik stad.

Innehåll

Geografi

 

  Arbetslag: Gamma Klass: 9A-S                     Veckor: 14-24           VT 2020

 

Stadsplanering och människans livsmiljöer

Utdrag ur kursplanen i geografi:

Genom undervisningen i ämnet geografi  ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll för kursen:

När du arbetat klart med detta arbetsområde skall du ha kunskaper om:

 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet.

 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.

 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder

Det innebär att du efter avslutad kurs ska ha kunskap om följande:

 • Hållbar utveckling och vad det innebär.

 • Sårbara platser och vad det kan innebära för människorna som bor vid dessa platser.

 • Hur människors livsvillkor påverkas av vilken plats de lever på.

 • Hur människan påverkar jorden på olika sätt, samt konsekvenser av detta.

 • Hur naturresurser kan underlätta eller försvåra människans livsvillkor.

 • Olika orsaker till fattigdom och ohälsa i världen.

 • Grundläggande kartkunskap.

 • Centrala begrepp.

 

Studiematerial:

 • Material som du får av din lärare via Classroom – t.ex. presentationer, begrepp, länkar och andra uppgifter.

 

Arbetssätt: 

 • Du deltar aktivt både skriftligt och muntligt på genomgångar.

 • Du gör de uppgifter som ingår i kursen enligt planeringen.

 • Du använder mallarna i häftet ”Elevhjälp” + ”Grundläggande kunskaper” för att utvecklas i din svarkvalité.

 • Du tar ansvar för ditt arbete genom att följa planeringen och använda materialet du fått.

 

Bedömning:

 • Du gör lektionsuppgifter där du kontinuerligt visar dina kunskaper.

 • Du deltar i ett grupparbete där du och din grupp analyserar människors livsvillkor, hållbar utveckling och sårbara platser i olika delar av världen. Utgångspunkt i den bedömningen är ert arbete med fallexemplet Gammaköping.

 • Du skriver en individuell reflektion i din loggbok där du reflekterar över genomgångar och de kunskaper du och din grupp får till er och på vilket sätt gruppen och du arbetat samt resonerar och motiverar ert val av källor.

Veckoplanering :

 Vecka                                     Vad jag ska göra på lektionen, på H-tid eller hemma:

14

Introduktion

Världens befolkning


Migration

 • Du läser igenom materialet du har fått så att du har koll på det ordentligt. Visa det gärna hemma!

 • Du arbetar med loggboken

 • Öva kartkunskap på Seterra

 • Öva begrepp med hjälp av Quizlet

15

PÅSKLOV!

Vila, ät, sov och gör något du tycker om!

16

Introduktion av grupparbete + Städer och urbanisering

 • Du och din grupp arbetar med grupparbete.

 • Du arbetar med loggboken.

 • Öva kartkunskap på Seterra

 • Öva begrepp med hjälp av Quizlet

17

Städer och urbaniseringTransporter

 • Du och din grupp arbetar med grupparbete.

 • Du arbetar med loggboken.

 • Öva begrepp med hjälp av Quizlet

 • Öva kartkunskap på Seterra

 • Karttest- du visar dina kartkunskaper genom ett karttest.

18

Transporter


Samhällsplanering och Stadsplanering

 • Du och din grupp arbetar med grupparbete.

 • Du arbetar med loggboken..

 • Öva begrepp med hjälp av Quizlet

 • Karttest- du visar dina kartkunskaper genom ett karttest

19

Grupparbete

 • Du och din grupp arbetar med grupparbete.

 • Du arbetar med loggboken.

 • Öva begrepp med hjälp av Quizlet

20

Grupparbete

 • Du och din grupp arbetar med grupparbete.

 • Du arbetar med loggboken

 • Öva begrepp med hjälp av Quizlet.

21

Redovisning

 • Du och din grupp redovisar arbetet ni gjort.

 • Du arbetar med loggboken. 

22

Redovisning

 • Du och din grupp redovisar arbetet ni gjort.

 • Inlämning av loggboken och allt annat du gjort i geografi som går att lämna in/markera som klar.

23

Avslut och utvärdering

 • Redovisning för juryn till Gammas SO-pris.

 • Du gör en utvärdering av SO-undervisningen så att din SO-lärare kan fortsätta utveckla undervisningen på ett bra sätt.

24

Sista skolveckan bjuder på en del schemabrytande aktiviteter! Information om det får ni från era mentorer.

TACK FÖR 3 HÄRLIGA ÅR IHOP MED ER!!!

💗💗💗

 

                                        Lycka till!!!

///Anna, Fredrik och Ida

 

    

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: