Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ansiktet

Skapad 2020-05-19 12:40 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Var sitter ögonen, näsan, munnen och öronen?

Innehåll

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

 Barnen har visat intresse för skapande, enkla kemiska processer, upplevelser mm. Vi kommer att knuta ihop säcken efter ha gått igenom alla sinnena vi har (mun, näsa, öron, ögon mm) genom att skapa egna ansikten. 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Vi vill att barnen ska ha skapat en förståelse var munnen, näsan, öronen, ögonen sitter och vad de har för funktioner. Munnen:smaka/prata, Ögonen:se, Öronen:Lyssna, Näsan:andas/lukta.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

 Vi utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv där barnen lär sig av varandra med varandra och tillsammans med oss pedagoger. 

 

Lyssna på olika musik som där man får leka och sjunga de olika sinnena:

*Huvud, axlar, knä och tår.

*Vipp på rumpan affär.

Läsa och lyssna på böcker:

*Jag ska beskriva dig precis så fin som du är

*Jag

Vi kommer även att skapa med barnen där de kommer få sätta dit själva var ögonen, näsan och munnen sitter.

 

Material: Ipad, papper mm

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: