Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion- Judendomen och Islam

Skapad 2020-05-19 13:38 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Judendomen och Islam är två av de stora världsreligionerna. Under några veckor ska vi arbeta och fördjupa oss mer om dessa två.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6

Matriser

Re
Bedömningsmatris i religion

Religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Likheter och skillnader mellan några religioner
Genom att nämna ett par saker om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i religionerna och ge något exempel på likheter och skillnader mellan några av dessa visar du att du har grundläggande kunskaper.
Genom att nämna några saker om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i religionerna och ge några exempel på likheter och skillnader mellan några av dessa visar du att du har goda kunskaper.
Genom att nämna flera saker om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i religionerna och ge flera exempel på likheter och skillnader mellan några av dessa visar du att du har mycket goda kunskaper.
Samband uttryck och tankegångar.
Du kan i de olika världsreligionerna visa på hur vardagslivet präglas av religionens tankegångar.
Du kan i de olika världsreligionerna visa på hur vardagslivet präglas av religionens tankegångar.
Du kan i de olika världsreligionerna visa på hur vardagslivet präglas av religionens tankegångar.
Högtider och traditioner.
Religionens betydelse
Du kan redogöra för några kristna högtider och tradtioner och kan göra ett par jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur - och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och tradtioner och kan göra några jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur - och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och tradtioner och kan göra flera jämförelser mellan kristendomens betyder för svenskt kultur - och samhällsliv förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: