👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1b: INTERNATIONELLA RELATIONER samlad bedömning för examination 5 MR, examination 6 konfliktrapport samt ev kompletteringar

Skapad 2020-05-19 13:44 i Sjödalsgymnasiet Huddinge
Gymnasieskola Samhällskunskap

Matriser

Sam
SAMSAM01b, Samhällskunskap 1b

F
E
C
A
1. Samhällens organisation och bakomliggande idéer
Redogöra för och analysera samhällen. KOMPLETTERING I KONFLIKTRAPPORT
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
2. Mänskliga rättigheter
Förmågan att redogöra för de mänskliga rättigheterna. EXAMINATION 5: MR
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
3. Samband och slutsatser om likheter och skillnader
Komplexitet i sin analysförmåga/jämförelse. KOMPLETTERING I KONFLIKTRAPPORT
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
4. Historiska förutsättningar och nutida förhållanden
Historiens betydelse. KOMPLETTERING I KONFLIKTRAPPORT
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse.
5. Samhällsförhållanden
Dra slutsatser om samhällsförhållanden på olika nivåer. KOMPLETTERING I KONFLIKTRAPPORT
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Eleven kan dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
6. Orsaker och konsekvenser
Orsaker och konsekvenser. KONFLIKTRAPPORT
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser.
7. Begrepp, teorier, modeller och metoder
Utreda frågeställningar och dra slutsatser utifrån olika perspektiv. KONFLIKTRAPPORT
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
8. Diskutera lösningar
Diskutera orsaker, konsekvenser och lösningar. KONFLIKTRAPPORT
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
9. Argumentera för sin ståndpunkt
Göra egna ställningstaganden och värdera andras ställningstaganden. KONFLIKTRAPPORT
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
10. Konsumenträtt
Redogöra för konsumenträtt. Examination 4. SÄRSKILD KOMPLETTERING KRÄVS
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
11. Privat- och samhällsekonomi
Redogöra för sambanden mellan privat- och samhällsekonomi. Examination 3, 4, 5. SÄRSKILD KOMPLETTERING KRÄVS
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Eleven kan översiktligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
12. Information och källor
Söka, granska, tolka källmaterialet. KONFLIKTRAPPORT
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor.
13. Värdera källor
Värdera källmaterialet. KONFLIKTRAPPORT
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Eleven kan göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
14. Olika presentationsformer
ALLA EXAMINATIONER
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.