Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva fantasynovell!

Skapad 2020-05-19 13:48 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 5 – 6 Svenska
Vi skriver fantasyberättelser, som vi genom kamratrespons bearbetar för att producera så bra berättelser som möjligt. Som skrivmall använder vi oss av "En bok du aldrig kommer glömma".

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- kunna skriva en berättande text

- kunna läsa en kamrats text och ge respons utifrån en responsmall

- kunna bearbeta och förbättra din egen text utifrån responsen du får

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Gå igenom uppgiften och prata om vad som förväntas av den
 • Gå igenom vad gestaltning är
 • Skriva våra berättelser
 • Läsa och ge respons på en kamrats berättelse utifrån en responsmall vi kommer att gå igenom tillsammans
 • Bearbeta och förbättra våra egna texter utifrån responsen

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

 

- skriva en berättelse med miljöbeskrivningar och gestaltningar

- använda dig av ett korrekt språk med skiljetecken

- ger respons på en kamrats text

- bearbetar din text utifrån den respons du får

 

 

Uppgifter

 • Mall för kamratrespons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Bedömning berättelse

Att skriva en berättelse

Här är de delar av kursplanen som jag tittar på när jag bedömer era berättelser och kamratresponsen.
 • Sv  E 6   Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6   De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6   Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  C 6   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
 • Sv  C 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
 • Sv  C 6   De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
 • Sv  C 6   Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
 • Sv  A 6   Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6   De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
 • Sv  A 6   Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Du skriver så att man kan förstå och följa innehållet. Du skriver enkla meningar utan variation i språket. Du har en inledning, handling och avslutning.
Du skriver så att man lätt förstår och kan följa innehållet. Du har en röd tråd i texten och du varierar språket. Du har en tydlig struktur med inledning, handling och avslutning.
När du skriver gör du medvetna val utifrån vad du vill uppnå med texten. Innehållet är tydligt, lätt att följa och förstå. Du varierar språket genom hela texten. Du har en mycket tydlig struktur och röd tråd genom hela texten med inledning, handling och avslutning. Du kopplar tydligt ihop olika delar av texten.
Personbeskrivning
Du använder dig ibland av adjektiv när du beskriver personerna i texten och deras utseende.
Du använder dig av adjektiv för att beskriva personerna i texten, deras utseende och egenskaper.
Du använder många adjektiv och adverb i texten när du beskriver personerna, både till utseende, egenskaper, känslor och beteende. Du använder dig av gestaltning med säkerhet.
Miljöbeskrivning
Du använder dig ibland av adjektiv när beskriver miljön i texten, hur det ser ut.
Du använder dig av många adjektiv för att beskriva miljön i texten. Det blir mycket tydligt hur det ser ut där.
Du använder dig av alla sinnen och många adjektiv för att beskriva miljön i texten. Det blir mycket tydligt hur det ser ut där och hur det kan vara att befinna sig i din beskrivna miljö.
Skrivregler
Du använder ofta grundläggande skrivregler i texten. Du använder versaler (ABC) och gemener (abc) samt skiljetecken som exempelvis punkt korrekt.
Du använder grundläggande skrivregler i texten och det blir oftast korrekt. Du använder versaler (ABC) och gemener (abc) samt skiljetecken som exempelvis punkt korrekt. Du använder dig av flera skiljetecken i dina texter, exempelvis kommatering, på ett korrekt sätt.
Du använder grundläggande skrivregler korrekt i texten. Du använder versaler (ABC) och gemener (abc) samt skiljetecken som exempelvis punkt korrekt. Du använder dig av flera olika skiljetecken i dina texter, exempelvis kommatering och citationstecken på ett korrekt sätt.
Ge respons
Du kan ge enkel respons på en kamrats text, om den är enkel att förstå, innehåller alla delar den ska och hur stor/liten bokstav och punkt används.
Du kan ge respons på en kamrats text, om den är enkel att förstå, innehåller alla delar den ska, har en röd tråd och använder gestaltning/beskrivningar. Du kan även ge respons på skrivregler, att den använder stor/liten bokstav och skiljetecken såsom kommatecken och punkt rätt.
Du kan ge respons på en kamrats text, om den är enkel att förstå, innehåller alla delar den ska, har en röd tråd som knyta ihop i slutet och använder gestaltning/beskrivningar. Du kan även ge respons på skrivregler, att den använder stor/liten bokstav och skiljetecken såsom kommatecken, punkt och citattecken rätt.
Bearbetning
Du kan, utifrån den respons du får, bearbeta din text så den blir blir lättare att förstå och följer skrivreglerna bättre.
Du kan, utifrån den respons du får, bearbeta din text så den blir lättare att läsa och förstå, och följer skrivreglerna bättre.
Du kan, utifrån den respons du får, bearbeta din text så den blir lättare att läsa och förstå, och använder skrivreglerna bättre. Du kan även bearbeta utifrån respons på innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: