Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - åk 8 algebra och ekvationer v 16 - 21

Skapad 2011-12-01 09:22 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under detta område kommer du få större förståelse för räknereglerna och hur man kan dra generella slutsatser. Dessutom är detta grunden för ett utmärkt sätt att lösa problem med ekvationslösning.

Innehåll

Syfte för arbetsområdet

Du kommer att få öva på att lösa problem i matematik med hjälp av ekvationer och för att klara det tränar du på vad ekvationer är, hur du löser dem när det ingår olika räknesätt. För att verkligen kunna använda ekvationer vi problemlösning behöver du dessutom träna på att skriva uttryck och att kunna förenkla dessa vilket vi kallar algebra.

Undervisningens innehåll

Det du ska träna på är att: - lösa olika slags ekvationer - kontrollera en lösning till en ekvation med hjälp av prövning - lösa problem med hjälp av ekvationer - tolka uttryck skrivna med tal - beräkna ett uttryck skrivet med flera olika räknesätt - tolka uttryck skrivna med variabler - beräkna ett uttrycks värde - jämföra uttryck skrivna med och utan parenteser - multiplicera variabler med varandra

Undervisningens innehåll

Vi kommer att knyta an till elevernas förkunskaper och utveckla dem genom att ha gemensamma diskussioner, eleverna kommer att få träna på detta genom att öva på stenciler och i matematikboken i samarbete med varandra. Diskussionerna handlar om vad ekvationer är och olika metoder för att lösa dem. Vi kommer också att träna att förenkla uttryck och testa om våra lösningar på ekvationerna stämmer.

 

Bedömning

Bedömningen sker under lektionen i arbetet när muntliga samtal sker och i skriftligt arbete, läxor som lämnas in, diagnoser och prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
MATTE MATRIS för Lgr 11 i åk 9

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Arbete med problem
bidrar till att formulera förslag på lösningar löser rutinuppgifter med tillfredställande resultat utan större systematiska fel arbetar i välkända sammanhang
formulerar i stort sett genomförbara och till viss del anpassade förslag på lösningar löser rutinuppgifter med gott resultat så att svaren med få undantag blir rätt kan arbeta i bekanta sammanhang
formulerar korrekta och välanpassade förslag på lösningar löser rutinuppgifter med mycket gott resultat både säkert och effektivt använder säkert kunskaper i nya sammanhang
Val av metod samt rimlighetsbedömning
en i huvudsak fungerande metod som ger en rimlig lösning bidrar till att ge alternativa förslag till lösningar kan på uppmaning föra enkla resonemang om lösningens rimlighet
ändamålsenliga metoder som ger korrekt fungerande lösning ger något förslag till lösningsmetod kan på uppmaning föra utvecklade resonemang och kan motivera lösningens rimlighet
ändamålsenliga och effektiva metoder som ger korrekt lösning ger flera fungerande förslag till lösningar För väl underbyggda resonemang om lösningens rimlighet i alla situationer
Förståelse av begrepp och samband
beskriver begrepp på ett övergripande sätt så att du visar att du har förstått kan växla uttrycksform för enkla resonemang kring samband
beskriver begrepp på ett relativt väl fungerande sätt så att det inte kan misstolkas växlar mellan olika uttrycksformer för utvecklade resonemang kring samband
beskriver begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande och generellt sätt uttrycker sig på flera sätt för välutvecklade resonemang kring samband och hur begrepp relaterar till varandra
Matematiskt språk
(symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer) - redogöra - samtala - framföra och bemöta argument
använder delvis ett matematiskt språk för till viss del resonemangen framåt
använder språket ändamålsenligt för resonemangen framåt
använder språket ändamålsenligt och effektivt för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: