Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So tidslinje samverkan 1-3 vt 20

Skapad 2020-05-19 15:42 i Resursskolan Sjöbo
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Du kommer att få bekanta dig med begreppen tidslinje, dåtid, nutid och framtid.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

 Målet är uppfyllt när du:

-kan medverka i att använda begreppen tidslinje, dåtid, nutid, framtid.

 

 

Undervisning - arbetssätt

Genom att rita upp en tidslinje kommer vi att sätta ut viktiga händelser/årtal.

Vi kommer att se på filmer om dåtid och framtid.

Vi kommer att jämföra skolan förr och nu.

 

 

 

 

Elevinflytande

Med hjälp av dina frågor och funderingar formar vi lektionen.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån det konkretiserade målet löpande under arbetets gång.

Du kommer att få visa din förmåga genom samtal och kreativa uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    SO
  • Centralt innehåll
  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
    SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: