Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hålla informerande tal

Skapad 2020-05-19 16:12 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Uppgiften handlar om att förbereda och genomföra ett informerande tal om en författare.

Innehåll

Din uppgift är att hålla ett informerande tal om en författare. Ni får 4 lektioner till att förbereda er. 

 

Längd: 3-5 minuter

 

  1. Välj en författare att hålla ett informerande tal om. 

  2. Skriv vad du redan vet om författaren och vad du behöver ta reda på. 

  3. Sök reda på den information du saknar. Tänk på att skriva med egna ord. Hänvisa till vilken källa du använt och förklara varför du valt källan och varför den är trovärdig.

  4. Sammanställ informationen till ett manus. 

  5. Fundera över en intresseväckande inledning och en bra avslutning. 

  6. Gör en Google-presentation

  7. Gör talkort.

  8. Träna på din presentation. Struktur för tal och manus 

 

Inledning: Här ska du skapa kontakt med publiken, väcka intresse och motivera dem till att fortsätta lyssna på dig. I inledningen presenterar du ämnet du ska prata om. Du kan använda en inledande fråga som kan skapa engagemang hos åhörarna. 

 

Huvuddel: Här håller du själva presentationen. 

 

Avslutning: I avslutningen sammanfattar du kortfattat det som du har sagt. Du upprepar också en kommentar, ett exempel eller någon faktauppgift du tycker är viktig. Du kan återknyta till inledningen eller uppmana åhörarna att göra något. 

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska Munkegärde

Når ej målen
E
C
A
8. Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
10. Förstärkning och levandegörande av budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
13. Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: