Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Endokrina organen

Skapad 2020-05-19 17:06 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Medicin
Endokrina organens anatomi och funktion. Sjukdomen diabetes och hypertyreos

Uppgifter

  • Endokrina organens anatomi och fysiologi samt sjukdomar

Matriser

Med
Endokrina organen

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Människokroppens uppbyggnad och funktion.
Du kan beskriva hur organen är uppbyggd och hur de fungerar.
Du kan detaljrikt beskriva hur organen är uppbyggda och hur de fungerar.
Du kan detaljrikt beskriva hur organen är uppbyggda och hur de fungerar. I dina beskrivningar ska du kunna redogöra för hur de olika organen förhåller sig till varandra.
Människans normala fysiska utveckling.
Du kan beskriva organens normala utveckling.
Du kan i detalj beskriva organens normala utveckling.
Du kan också i detalj förklara organens normala utveckling samt beskriver skillnader i cirkulationsorganens utveckling utifrån aspekter som till exempel ålder och kön.
Vanliga sjukdomar och deras symtom.
Du kan beskriva vanliga sjukdomar och de fysiska och psykiska symtomen för sjukdomarna.
Du kan detaljrikt beskriva vanliga sjukdomar och de fysiska och psykiska symtomen för sjukdomarna.
Du kan detaljrikt beskriva vanliga sjukdomar och de fysiska och psykiska symtomen för sjukdomarna. I dina beskrivningar ska du kunna redogöra för symtomen utifrån skillnader såsom ålder, kön, orsaker m.m.
Undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Du kan ge exempel på vanliga undersökningar, behandlingar och vård- och omsorg
Du kan ge exempel på och se samband mellan vanliga undersökningar, behandlingar och vård- och omsorg.
Du kan ge exempel på och förklara samband mellan vanliga undersökningar, behandlingar och vård- och omsorg utifrån flera olika perspektiv (till exempel patientens ålder och allmäntillstånd).
Läkemedel
Du kan förklara hur vanliga läkemedel fungerar, vid vilka sjukdomar de kan tas samt ge exempel på biverkningar.
Du kan detaljrikt förklara hur vanliga läkemedel fungerar, vid vilka sjukdomar de kan tas samt ge exempel på biverkningar.
I din beskrivning ska du i detalj kunna förklara hur vanliga läkemedel fungerar, när de ska tas och de vanligaste biverkningarna. I din redogörelse förklarar du eventuella skillnader utifrån aspekter som till exempel ålder och kön samt förklarar risker vid användandet av läkemedlet.
Terminologi
I dina beskrivningar använder du mestadels medicinska termer på svenska.
I dina beskrivningar använder du mestadels latinska termer.
I dina beskrivningar använder du genomgående och tydligt latinska medicinska termer.
Samband mellan miljö- och livsstilsfaktorer
Du ska beskriva samband mellan sjukdomarna utifrån olika miljö- och livsstilsfaktorer.
Du ska utifrån flera perspektiv beskriva samband mellan sjukdomarna med hänsyn till olika miljö- och livsstilsfaktorer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: