👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-levi

Skapad 2020-05-19 18:54 i Vallatorp Dibber Sverige AB
Förskola
Lek-Levi

Innehåll

Lek-Levi (Lpfö98 rev 18)

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin 

 kroppsliga och personliga integritet, 

• självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå 

 rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, 

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

 

Beskrivning:

Vi vill att barnen ska få ett   lustfyllt lärande  genom  att vara nyfiken och att använda fantasin i sin fria lek . Vi dokumenterar och observerar barnen