Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frisbee åk 6 VT20

Skapad 2020-05-20 07:39 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Frisbee under arbetsområde rörelse
Grundskola 6 Idrott och hälsa
I detta arbetsområde kommer ni framför allt att öva på kasta och fånga med frisbee men ni kommer också att öva på säkerhet och hänsynstagande i spel och lekar. Vi kommer bl.a. att testa på discgolf och ultimate frisbee. Arbetssättet kommer att vara både två och två samt i större grupper.

Innehåll

Frisbee

Syfte: Arbetsområdet syftar till att utveckla och pröva era allsidiga rörelsekvalitéer. 

Bedömning: Ni kommer att bli bedömda löpande under arbetsområdet. Jag kommer att titta på er förmåga att hantera säkerhet och hänsynstagande samt er förmåga att anpassa rörelsen efter syftet med övningen. 

 

Lektionsupplägg 

Lektion 1 - Introduktion: Vi börjar med en kort samling där vi tillsammans diskuterar de fysikaliska fenomen som får frisbeen att flyga. Detta kommer ge er en större förståelse om varför tekniken ser ut som den gör. Detta följs sedan av en introduktion i hur man kastar och fångar en frisbee. Sedan går ni ut i par och övar Peder vi pratat om. Lektionen avslutas med en kort samling där vi återkopplar till målen och ni får berätta hur det har gått. 

Lektion 2 - Discgolf: Vi börjar med att återkoppla till föregående lektion där ni får berätta vad som är viktigt att tänka på när man kastar och fångar. Efter en kort uppvärmning återsamlas vi för att gå igenom hur pargolf går till. Sedan testar ni att spela pargolf mot varandra på skolgården. Lektionen avslutas med en kort samling där vi återkopplar till målen och ni får berätta hur det har gått. 

Lektion 3 - Ultimate Frisbee: Vi återkopplar till föregående lektioner och diskuterar vad vi lärt oss och hur vi kan förvalta detta till kommande två lektioner i ultimate frisbee. Sedan är det dags för regelgenomgång samt spel. Ni spelar i fyra olika lag där alla lagen möter varandra under lektionen. Lektionen avslutas med en kort samling där vi återkopplar till målen och ni får berätta hur det har gått. 

Lektion 4 - Ultimate Frisbee: Vi återkopplar till föregående lektioner och diskuterar vad vi lärt oss och hur vi kan förvalta detta under sista lektionen. Ni går sedan ut och spelar på samma sätt som föregående lektion, d.v.s. spelar i fyra olika lag där alla lagen möter varandra under lektionen. Lektionen avslutas med en kort samling där vi återkopplar till målen och ni får berätta hur det har gått. 

Matriser

Idh
Ultimate Frisbee

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter

  • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  • Idh  4-6   Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  • Idh  4-6   Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Idh  4-6   Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  • Idh  4-6   Simning i mag- och ryggläge.
F
E
C
A
Grovmotorik och rörelse (Skolverket)
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Grovmotorik och rörelse (Förenklad)
Eleven kan ibland anpassa sina rörelser till aktiviteten
Eleven kan oftast anpassa sina rörelser till aktiviteten
Eleven kan nästan alltid anpassa sina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten
Skador (Skolverket)
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Skador (förenklad)
Eleven kan oftast ha ett säkert beteende på lektionerna samt berätta om ett sätt att förebygga skador på
Eleven kan nästan alltid ha ett säkert beteende på lektionerna samt berätta om fler än ett sätt att förebygga skador på
Eleven har alltid ett säkert beteende och kan berätta om flera sätt att förebygga skador på
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: