Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hörförståelse - franska, kroppen samt diagnosmaterial

Skapad 2020-05-20 08:41 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Underlag för bedömning av diagnoser i hörförståelse, franska.

Innehåll

Bedömningsunderlag för hörförståelse i franska finns i matrisen.

Matriser

M2
Matris för hörförståelse i franska

Förstå och tolka innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo

  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Du är inte där ännu...
E
C
A
Förståelse - ordförråd
Du har lärt dig franska ord och uttryck som underlättar din förståelse.
Du kan inte förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och återge
Du kan förstå det du hör och agera utifrån informationen du hör, t ex följa en vägbeskrivning.
Du kan inte visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet eller med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för hörförståelse
Du har arbetat med att bygga upp ditt ordförråd och det gör att du lättare uppfattar helhet och detaljer i det du hör. Du förstår franska ord och uttryck som liknar svenskan eller engelskan, vilket hjälper din förståelse.
Du kan inte använda dig av någon strategi för lyssning för att underlätta din förståelse av det talade språket.
För att underlätta din förståelse av det talade språket kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssning.
För att underlätta din förståelse av det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssning.
För att underlätta din förståelse av det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: