Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktutveckling av glasögon

Skapad 2020-05-20 09:36 i _Gemensamt i Halmstad Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 5 Teknik
Glasögonföretaget "Ögat" i Halmstad, som tillverkar glasögonbågar, vill förbättra sitt utbud. De vill att deras glasögonsbågar ska kunna anpassas till olika målgrupper, till exempel barn, pensionärer, personer med någon funktionsnedsättning, personer inom olika yrken eller personer som är intresserade av friluftsliv. Ditt uppdrag är att hjälpa företaget Ögat att utveckla och förbättra sitt utbud genom att utforma glasögonbågar anpassade till en specifik målgrupp.

Innehåll

Våra mål

Du ska utveckla din förmåga att:

- identifiera en produktutvecklingsmöjlighet för en självvald målgrupp (metakognetiv förmåga)  

- utarbeta en idéskiss till glasögonbåge för en målgrupp där gångjärn används för att förbinda delarna i glasögonbågen med varandra (procedurförmåga)

- utforma en modell av idéskissen för målgruppen (procedurförmåga)

- redovisa och beskriva arbetsprocessen (kommunikativ förmåga) och hur gångjärnsmekanismen fungerar i din modell (begreppslig förmåga)  

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • undersöka hur glasögon fungerar och är uppbyggda
 • identifiera ett produktutvecklingsområde
 • rita en skiss där material och mått ingår
 • utarbeta och bygg en modell
 • presenterar produkten
 • skriva en text om genomförandet

 

Bedömning

Du visar att du utvecklat dina förmågor genom att:

Godtagbara kunskaper

- hitta på en produktutvecklingsmöjlighet för en självvald målgrupp  

- utarbeta en idéskiss till glasögonbåge för en målgrupp där gångjärn används för att förbinda delarna i glasögonbågen med varandra

- utforma en modell av idéskissen för målgruppen som i stora drag liknar din skiss

- redovisa och beskriva arbetsprocessen och hur gångjärnsmekanismen fungerar i din modell 

 

Mer än godtagbara kunskaper

- hitta på en produktutvecklingsmöjlighet för en självvald målgrupp 

- utarbeta en idéskiss i tre vyer (framifrån, ovanifrån och från sidan) till glasögonbåge för en målgrupp där gångjärn används för att förbinda delarna i glasögonbågen med varandra 

- utforma en modell av idéskissen för målgruppen som tydligt liknar din skiss

- redovisa och beskriva arbetsprocessen och då använda relevanta begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Glasögon åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utarbetat en skiss.
Du har gjort en enkel skiss utifrån en eller två vyer.
Du har gjort en skiss från tre vyer. Skissen visar tydligt de olika delarna och designen.
Du har gjort en skiss från tre vyer. Skissen visar tydligt de olika delarna, designen samt mått, detaljer eller materialval.
Konstruerat ett par glasögon samt dokumentation.
Du har konstruerat ett par glasögon som till viss del följer den ritning som du har gjort. Din dokumentation är enkel.
Du har konstruerat ett par glasögon som till viss del följer den ritning du har gjort. Du har under arbetets gång prövat eller omprövat dina val/reflekterat över dina val och valt handlingsalternativ som fört arbete framåt. Du har gjort en dokumentation där dina val är synliggjorda.
Du har konstruerat ett par glasögon som följer den ritning du har gjort. Du har under arbetets gång prövat eller omprövat dina val/reflekterat över dina val och valt handlingsalternativ som fört arbete framåt. Du har gjort en dokumentation där dina val är väl synliggjorda.
Ny aspekt
Beskriva och ge exempel på hur glasögon är uppbyggda samt på hur gångjärn samverkar med andra delar. Resonera om glasögonens utveckling och människans/samhällets behov.
Du har enkelt beskrivit hur glasögon är uppbyggda och kan ge något exempel på en konstruktion med gångjärn.
Du har tydligt beskrivit hur glasögon är uppbyggda och kan ge flera exempel på konstruktioner med gångjärn. Du ger något exempel på utveckling och människans behov
Du har tydligt beskrivit hur glasögon är uppbyggda samt hur gångjärn fungerar och kan ge flera exempel på konstruktioner med gångjärn. Du ger flera exempel på glasögonens utveckling och resonerar om detta i förhållande till människans behov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: