Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget och förintelsen

Skapad 2020-05-20 11:55 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Historia
I detta arbetsområde kommer vi dyka djupare kring andra världskriget (1939-1945) som är den hittills mest omfattande och blodigaste konflikten i människans historia. Under kriget miste mellan 50 och 60 miljoner människor livet, varav ca 13 miljoner i Förintelsen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 •  
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 •  
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 •  
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Till exempel...

 • Kunna redogöra varför andra världskriget  bröt ut
 • Kunna förklara vilka följer kriget fick på Europa och övriga världen 
 • Känna till några av de viktigaste personerna undertidsperioden
 • Känna till vilka länder som samarbetade med varandra
 • Känna till hur propaganda användes under kriget
 • Känna till hur civilbefolkningen i olika länder drabbades under kriget
 • Kunna tänka kritiskt och värdera källor 
 •  
 • Så här ska vi arbeta...

  • Genomgångar
  • Textläsning
  • Muntliga diskussioner 
  • Instuderingsfrågor
  • Kortfilmer

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: