Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3

Skapad 2020-05-20 14:07 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 3 Teknik
Vi kommer att arbeta med tekniska lösningar, hållfasta och stabila konstruktioner. Hur tekniken har utvecklats och förändrats över tid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

- berätta om några tekniska lösningar, hållfasta och stabila konstruktioner,

- beskriva hur tekniken har utvecklats och förändrats över tid. 

- använda elektricitet till exempel koppla lampa med batteri. 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 - läsa Boken om Teknik 1-3, faktatexter,

- se på film,

- göra experiment,

- samtala och skriva.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- berätta om några tekniska lösningar, hållfasta och stabila konstruktioner,

- beskriva hur tekniken har utvecklats och förändrats över tid.  

- använda elektricitet till exempel koppla lampa med batteri. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: