Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse Djur och natur i vår närmiljö

Skapad 2020-05-20 15:17 i 184401 Förskolan Samsö Stockholm Farsta
Förskola
Projektberättelse Djur och natur i vår närmiljö.

Innehåll

Projektberättelse

Vi har under vårterminen arbetat med projektet Djur och natur i vår närmiljö.

Vi går till Samsö-skogen varje torsdag för att leka och lära. Barnen trivs i skogen och visar intresse för den miljön på olika sätt. Därför valde vi att arbeta med detta ämne som projekt under vårterminen.

I förskolans uppdrag ingår att lära om hållbarhet och miljö. Det är viktigt att tidigt försöka så ett frö och försöka få barnen intresserade av djur och natur. Syftet är också att försöka lära barnen känna ansvar för vår miljö och på längre sikt även att känna ansvar för vår värld.

Vi går till Samsö-skogen varje torsdag för att leka och lära. Varje gång så börjar vi med en kort samling vid "Den magiska sagostenen" där vi läser en saga som oftast handlar om djur. Många av djuren kan vi träffa på i vår skog. Vi pratar också vid varje tillfälle om olika teman. Det kan vara om vilka djur och insekter vi ser och möter, men det kan också handla om vilken årstid som vi just är i. Hur ser skogen ut vid olika årstider? Hur låter skogen vid olika årstider?

I skogen finns många olika träd. Vi tänkte att barnen skulle lära sig att känna igen fyra stycken av dem: Björk, Ek, Gran och Tall.

Vi har också pratat om att vi kan hitta olika saker som vi människor kan äta i skogen, t ex   Blåbär, Lingon och svamp.

 

I början av projektet tänkte vi att skogen inte enbart skulle vara en lekplats för oss. Vi ville utmana barnen och se hur mycket vi kan  lära oss om vår skog. Vi har märkt att barnen visar intresse på olika sätt. Nu får vi ofta frågor av barnen om vad olika växter och djur heter. Nu ser barnen inte bara en skog. De har lärt sig att se olika saker och nyanser. Ett träd är inte bara ett träd, det kan också ha ett namn. Träden ser olika ut. En fågel är inte bara en fågel. Olika fåglar ser olika ut och har olika namn osv.

Det är väldigt roligt och intressant för oss pedagoger att se att barnen har utvecklat sitt intresse och sina kunskaper. De ser nu fler "nyanser" i vår natur. Inte alla barn har lärt sig namnen på de olika träden men de har sett och förstått att det finns olika växter och djur. Vi har också pratat med barnen om Allemansrätten och vad man får samt inte får göra i naturen. Vi har även pratat med barnen om vad som menas med ordet Fridlyst. Att alla djur är fridlysta och att vi inte får skada eller döda något djur. Blommor kan vara fridlysta vilket betyder att vi inte får plocka dem.

 

 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Lpfö 18, s. 9

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: