Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV åk 5 Skrivprojekt "Huset"

Skapad 2020-05-20 16:25 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Eleverna ska skriva en "miniroman" som innehåller tio kapitel och det kommer ta mellan 12-13 veckor att genomföra. Eleverna kommer att lära sig att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar samt att kombinera text och bild.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Syftet med detta projekt är att du ska få träna din förmåga att formulera dig och att kommunicera i tal och skrift. Du tränar också din förmåga att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar, använda dig av skrivregler och styckeindelning. På slutet ska du rita en framsida till boken.

Hur ska vi arbeta?

 • Genomgångar.
 • Skriva texter utifrån materialet: ”Huset”.
 • Ge respons och ta emot respons på texter.
 • Rita bilder som passar till boken.

Vad ska du lära dig?

 • Att skapa texter och bilder som passar ihop med varandra.
 • Att ge respons och ta respons av en klasskompis och sedan arbeta vidare med texten.
 • Skriva berättande texter, med enkla person- och miljöbeskrivningar.
 • Hur man bygger upp spännande berättelser genom att lägga ut ledtrådar som du följer upp i kommande kapitel, så det blir en röd tråd i din berättelse.
 • Använda dig av skrivregler, styckeindelning, variera ditt språk och skiljetecken.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du kommer att bedömas utifrån de texter du lämnar in, samt hur väl du ger och tar emot respons.

Arbetsmomenten är till för att du ska få chans att visa

 • Hur väl du kan använda gestaltande beskrivningar och att din berättelse har en handling.
 • Hur väl du kan skapa en text där bild och ord samspelar.
 • Hur väl du kan använda korrekt meningsbyggnad, skiljetecken samt att kunna stava vanligt förekommande ord rätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: