👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - musik och låtar

Skapad 2020-05-21 10:44 i Solängsskolan Mölndals Stad
Eleverna turas om att välja en låt som vi då skriver ut i symwriter och sedan går igenom för att tolka och översätta texten. Vi avslutar med att spela upp låten och låta eleverna sjunga med.
Grundsärskola 6 – 9 Engelska
Vi arbetar med engelska låttexter. Vi översätter, diskuterar och tolkar budskap.

Innehåll

Tidsperiod

VT 20

Så här kommer vi att arbeta:

Eleverna väljer låtar med engelsk text som vi arbetar med. Vi översätter och diskutera budskap och försöker sedan tolka och förstå låten. Lektionen avslutas med att spela upp låten och sjunga med.

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att förstå talad och skriven engelska och formulera sig och samspela med andra i tal [sång!] och skrift. I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Genom undervisningen ska eleverna få förutsättningar att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där engelska används. På så sätt ska undervisningen stimulera elevernas intresse för språk och engelsktalande kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. Eleverna ska även ges möjlighet att använda olika verktyg för lärande, förståelse och kommunikation.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
 • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.

Kunskapskrav och bedömning

Eleverna bedöms formativt under terminens gång. Eleverna arbetar enskilt och i grupp för att lösa problem kring texternas innehåll och budskap och deras förmågor att förstå, översätta och tolka bedöms kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Korta fraser om vardagliga ämnen.
  En  4-6
 • Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.
  En  4-6
 • Berättelser, sånger och ramsor.
  En  4-6
 • Samtal om vardagshändelser och bekanta och aktuella ämnen.
  En  7-9
 • Samtal om egna tankar och upplevelser
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Människors livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne medverka i att uttrycka sig med ord och fraser.
  En  E 6
 • Utifrån någon given frågeställning medverkar eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
  En  E 6
 • Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett delvis fungerande sätt.
  En  C 6
 • Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett delvis fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
  En  C 6
 • Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett väl fungerande sätt.
  En  A 6
 • Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett väl fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
  En  A 6
 • Eleven kan i tal och samtal i olika situationer medverka i att uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
  En  E 9
 • Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
  En  E 9
 • Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett delvis fungerande sätt.
  En  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
  En  C 9
 • Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett väl fungerande sätt.
  En  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
  En  A 9