Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2020-05-22 13:31 i Romelanda familjedaghem Kungälv
Förskola
Denna terminen har vi valt att fortsätta med temat Babblarna men med fokus på alfabetet.

Innehåll

Barnen är väldigt förtjusta i Babblarna så vi fortsätter med fokus på alfabetet denna terminen. Genom böcker, spel och flanosagor lär vi känna dom, vi fokuserar på lära känna bokstäverna i alfabetet. Babblarna hjälper till att stimulera tal och språk utveckling, matematik, färg och form. Intresse för TAKK. Även lära sig att vara en bra kompis och sitta och vänta på sin tur. 

Mål:

Intresse för bokstäver.

Allas lika värde.

Socialt samspel och att vara en bra kompis.

Matematik på ett enkelt sätt.

Tecken som stöd.

Färger och former

 

Hur arbetar vi

Läser böcker och öva på tecken som stöd. Använder oss av bokstavskort för att få in alfabetet. Alla medverkar med att turas om att svara. Vi spelar även babblar spel så som domino, bokstavsspel och använder oss av memory . Där övar vi på bokstäver, matematik, färger, ljud, begrepps lära, sång samt språkutveckling. Rim och ramsor. I våra samlingar använder vi oss av flanosagor och sångpåsar. Vi tänker även prova på språkgympa med våra digitala verktyg.

Babblarna besöker oss i egen person genom dockor:

Doddo-Bra kompis 

Dadda-Natur och teknik

Diddi-Skapa

Bobbo-Sång och rörelse

Babba-Språk rim och ramsor 

Bibbi-Matematik 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom foto, film, barnsamtal samt förberedande till utvecklingssamtal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: