Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 1

Skapad 2020-05-24 18:58 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I detta tema ska vi studera och testa olika experiment på lekplatsen. Skriva en hypotes och lära oss olika begrepp.

Innehåll

Arbetssätt:

Följa No-Boken och tillhörande arbetsbok "Lekplatsen"

Experiment

Skriva hypotes

Vi kommer ha diskussioner och grupparbeten i ett kooperativt upplägg, 

Muntlig redovisning i KL-grupper.

Enskilt Prov

Tidsplan:

Vt. 19-21

 

Begrepp:

Tyngdkraft

Friktion

Balans

Tyngdpunkt

Jämvikt

Hävstång

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån.

Att du är aktiv under lektionstid.

Din delaktighet i diskussioner som förs på lektionerna.

Att du genomför och slutför uppgifterna som vi kommer att göra inom arbetsområdet som tex svara på frågor, arbetsblad, grupparbete m.m.

Din delaktighet när vi utför experimenten.

Det avslutande prov som du ska göra när vi är färdiga med arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO
Kraft och rörelse, åk 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Centrala innehållet NO
Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschkanor.
 • NO   3
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Kunskapskraven NO, fältstudier och undersökningar
Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • NO   3
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Centrala innehållet NO
Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO   3
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: