Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nova BAIO v. 22-23

Skapad 2020-05-25 09:38 i 093451 Förskolan Vidar Stockholm Norrmalm
Förskola
Geometriska former och skugga

Innehåll

Inför undervisningstillfället

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Utifrån barnens intresse att göra bilder med geometriska figurer och deras nyfikenhet på skugga vill vi uppmuntra dem att sammanfoga figurer och se vilken skugga det skapar. Skuggan kommer att hjälpa dem att få formerna att smälta samman till de figurer de vill bygga.  

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Barnen utvecklar förmåga att tänka själva, reflektera, förstå ljus och skugga, använder matematik i praktiken genom att jobba med former, skapa former, mönster och använder matematiska begrepp t.ex. cirkel, lång, liten, högt samt se hur delar blir helhet, .  

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Barnen ska få bygga med hjälp av geometriska figurer olika saker som de själva väljer. Vi går in med tre barn och använder projektorn för att lysa på en vägg. Till bygg material har vi en massa geometriska figurer. För att kunna sammanfoga dessa finns tejp. För att kunna rita av skugga och figur finns papper och penna. Vid en samling innan undervisningstillfället får barnen möjlighet att reflektera över de som de gjort i utbildningstillfället innan. Genom att fortsätta med samma typ av undervisningstillfälle får de möjlighet att repetera, fördjupa och ytterligare reflektera. 

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

 

Vad är en skugga?

 

Under processen, exempel på fråga: vad förstår du så här långt? 

Hur ser din skugga ut?

 

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

Hur gjorde du din skugga?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: