Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2020-05-25 10:17 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
En samling för en elev som arbetar enskilt inom grundsärskolans inriktning ämnesområden.
Grundsärskola 4 – 6 Verklighetsuppfattning Kommunikation
Samlingen där du ska lära dig att kommunicera med bilder och utveckla dina kunskaper om människa och natur.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  4-6
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  4-6
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9

Matriser

VEU KOM
Samling

Nivå 1
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer. Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Nivå 2
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den. Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften. Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen. Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Aspekt 1
Eleven pekar på bilder när han uppmanas att svara på frågor eller göra val av olika slag.
Eleven försöker självständigt förmedla sig geno
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå 1
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer. Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Nivå 2
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den. Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften. Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen. Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: