Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Skogen - Maskar

Skapad 2020-05-25 10:19 i Skärgårdsstads förskola Österåker
Förskola
Vi lär oss om maskar

Innehåll

Planeringsmall- Tallsättra och Skärgårdsstads förskolor

 

Varför

Läroplansmål

Barnen hittar många maskar ute på gården och är intresserade av dem. Det blev därför naturligt att nästa djur i vårt Skogen-tema blev maskar

 

• Förståelse för Naturvetenskap, kunskaper om växter och djur

• Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Naturvetenskap:

Hur ser en mask ut?
Har den några ögon, öron, tänder, ben, mun?
Hur tar den sig fram?
Vad äter den?Var bor den?Varför är det så många maskar på vägen när det har regnat?Vad händer om masken går av?

Språk:

Vi använder språket när vi berättar och reflekterar tillsammans om masken och dess liv

Var

(rum, plats, situation)

Vi är inne på kompassen och ute på förskolans gård

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Vi tittar på hur maskar ser ut och var vi kan hitta dem.

Vi gör ett maskakvarium tillsammans där maskar får flytta in

Barnen tillverkar maskar av bruna piprensare som de trär pärlor på. (Finmotorik)

Vi läser en saga om masken Max och pratar och reflekterar över maskar

När

Tid för genomförande

Förmiddagen på aktuell gruppdag

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

Marie och Åsa genomför undervisningstillfällena

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18

Matriser

Ej namngiven

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: