Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textil åk 4 , örngott med dekor.

Skapad 2020-05-25 12:13 i Fajansskolan Falkenberg
Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.
Grundskola 4 Slöjd
Tillverka ett örngott m.m.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi arbetar med att hantera symaskinen och tillverkar ett örngott Vi följer en enkel arbetsbeskrivning och muntliga instruktioner. Vi arbetar med någon garnteknik och ett valfritt arbete. Vi lär oss också att använda olika redskap och verktyg. 

Mål

Målet är att alla ska, med handledning, kunna: - trä symaskinen, över och undertråd - spola tråd - sy raksöm och sick-sack - arbeta efter enkla arbetsbeskrivningar, muntliga och /eller skriftliga och färdigställa sitt arbete - planera och ta ansvar för sitt arbete - kunna använda de vanligaste redskapen - få kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Att planera ett arbete
 • Att använda redskap
 • Att ta ansvar
 • Se olika konstruktioner, prova olika tekniker och material
 • Följa olika arbetsbeskrivningar

Undervisning och arbetsformer

 • Träna symaskinen på papper och tyg
 • Korta föreläsningar
 • Handledning
 • Mycket kommer att bli att se, göra och prova

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att: - planera, genomföra och ta ansvar för arbetet - hantera lämpliga verktyg - följa arbetsbeskrivningar och muntliga instruktioner

Vad ska bedömas?

Det färdiga resultatet.

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att titta på hur du arbetar på lektionerna.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris för planering i slöjd år 4

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Att visa sina idéer i skiss, bild, ritning, mönster, modell, mall.
Bedömnings underlag saknas
Kan till viss del visa sin idé i skiss, bild, ritning, mönster, modell, mall.
Visar sina idéer i skisser, bilder, ritningar, mönster, modeller, mallar.
Väl genomtänkta idéer med tydliga skisser, bilder, ritningar, mönster, modeller, mallar.

Sl
Bedömningsmatris för genomförande i slöjd år 4

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga,
Behöver mycket stöd i slöjdarbete
Tar ibland eget initiativ och ansvar. Visar visst engagemang i slöjdarbetet.
Tar eget initiativ och ansvar, visar engagemang i slöjdarbetet.
Tar alltid eget initiativ och ansvar, är engagerad och drivande i slöjdarbetet.
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner
Behöver mycket stöd med att läsa och förstå beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.

Sl
Bedömningsmatris för utvärdering i slöjd år 4

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förmågan att dokumentera sitt slöjdarbete.
Behöver mycket stöd med att dokumentera sitt slöjdarbete.
Dokumenterar till viss del sitt slöjdarbete.
Dokumenterar sitt slöjdarbete.
dokumenterar sitt slöjdarbete på ett tydligt sätt.
Förmåga att ta eget ansvar och färdigställa sitt arbete
Behöver mycket stöd för att bli färdig med sitt arbete.
Tar lite ansvar och blir färdig med hjälp av handledaren.
Tar ansvar och blir färdig med sitt arbete.
Tar stort ansvar och färdigställer sitt arbete
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: