Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kust och hav

Skapad 2020-05-25 13:16 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Arbete med Kust och hav.
Grundskola 5 – 6 Biologi
I detta biologitema ska du lära dig om hur djur och växter har anpassat sig till ett liv vid kust och i hav. Du lär dig också om hur människan har påverkat och påverkar kusten och havet. Du ska även läsa om näringskedjor i vattnet samt lära dig om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet.

Innehåll

Konkretiserade mål

 • Du ska kunna berätta varför haven är så viktiga för livet på jorden
 • Du ska känna till och ge exempel på hur djur och växter har anpassat sig till ett liv vid kust och i hav
 • Du ska känna till människans påverkan av kust och hav
 • Du ska veta vad som gör Östersjön speciellt som hav och vad som skiljer Östersjön mot Medelhavet

 

Arbetssätt:

Faktatexter bland annat från Koll på NO åk 5, kapitel Kust och hav.

Faktafilmer från sli.se

Östersjön: https://www.sli.se/r/DpNq

Sjön ett ekosystem:

https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201696&sr=bb97dd0194e4466f311e1038e78ebc08

Diskussioner och resonemang utifrån fakta från olika källor såsom böcker och filmer och egna erfarenheter.

Öva begrepp med denna quizlet:

https://quizlet.com/212623591/kust-och-hav-flash-cards/                             

artfattig                    bräckt vatten

fotosyntes               kamouflage

koloni                      marina reservat

miljögifter                oljeutsläpp

rom                         övergödning

saltvatten                sötvatten

trålning                    yngel

kustområde            polyp

Vad ska bedömas?

Bedömningstillfällen:

 • skriftlig diagnos i Forms
 • delaktighet under lektionerna då du visar vad du förstår genom att i text och i samtal beskriva och förklara fakta runt hav och kust, du bedöms på hur du deltar genom att svara på eller ställa frågor inom arbetsområdet

Uppgifter

 • Diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Kust och hav

Rubrik 1

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Dessutom ger eleven exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp. Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Dessutom visar eleven på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp. Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Dessutom visar eleven på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: