Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utomhusmatematik år 1-3

Skapad 2020-05-25 13:21 i Kästaskolan Huddinge
Grundskola F – 6 Matematik
Du kommer att lära dig om allemansrätten. Du kommer att få leka och röra dig i natur och utemiljö. Du kommer att få träna och diskutera med dina kompisar om hur siffror och former ser ut. Du kommer att få prova på att räkna, sortera och mäta olika saker i naturen.

Innehåll

Arbetsområde

Utomhusmatematik- Vi går ut i vår närmiljö och letar oss fram genom matematiken. Vi samarbetar i små grupper. Genom samtal, rörelse och beräkningar utvecklar vi vår matematik. Vi väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter. Elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem stimuleras. 

Tidsperiod

Termin HT 2020.

Varför ska jag lära mig det här? ( syfte )

 

 •  
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Lgr11

 

Begrepp jag ska lära mig

Hälften och dubbelt, mindre och större än, addera subtrahera och dividera. 

 

Förmågor jag kommer att träna

 Din förmåga att:

 

 • Använda matematiska metoder och begrepp som t.ex. hälften och dubbelt, mindre och större än.
 • Prata om matematik t.ex. om den metod du valde för att lösa ett problem.
 • Mäta och uppskatta olika sträckor.
 • Tillverka och lägga mönster.
 • Hitta geometriska figurer så som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • Storleksordna, jämföra och dela upp tal.
 • Använda addition och subtraktion.
 • Fotografera, anteckna och samtala.
 • Samarbeta.

Det här ska jag kunna (kunskapskrav)

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Det här kommer jag att göra (metod)

 • Arbeta i par/ grupp.
 • Lektioner i skogen.
 • Använda konkret material. 

 

Bedömning / datum

Du visar vad du kan på lektioner genom samtal, anteckningar, foton och bilder. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: