Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karlbergs Förskola 20-21 SKA D&I: Demokrati

Skapad 2020-05-25 14:26 i Karlbergs förskola Karlskoga Förskolor
Förskola

Innehåll

 * Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla? 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation". (Förskolans läroplan)

"Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för vad demokrati är." (Sheridan, Sandberg & Williams, 2017)

 

* Varför ska vi arbeta med detta?

Barnen ska få ett större inflytande i utbildningen och alla barn ska få möjligheten att kunna påverka undervisningen. Detta för att de ska få de förutsättningar de behöver för att kunna använda språket som verktyg och öka sin självkänsla genom att våga stå upp för sina åsikter och tankar. Genom att använda våra värdeord i utbildningen ger vi barnen möjlighet att uttrycka behov och vad de tycker är roligt. Upplevelser bidrar till att synliggöra barnens behov för oss pedagoger.

Sheridan, Sandberg & Williams (2017) tar upp att att om vi inte tar barnens röster på allvar kan detta leda till att vi pedagoger ser barnens åsikter och frågor som något uppenbart och att vi inte lägger någon vikt i det och detta kan i sig leda till att det inte blir några praktiskt konsekvenser i verksamheten. 

En stor del av vår barngrupp har andra erfarenheter och har en socioekonomisk bakgrund och detta gör att vi behöver synliggöra delar av vårt samhälle och närmiljön som vi kanske uppfattar som självklara men som vissa barn aldrig upplevt. 

 

* Hur arbetar vi? 

Vi följer vår strukturella organisation vilket innebär allt vi gör i den dagliga utbildningen. Vi erbjuder alltid olika alternativ till barnen och det kan vara allt ifrån att välja mellan vatten och mjölk vid måltidssituationen eller vilken gård vi ska leka på.

Vi utformar handlingsplaner och strategier utefter de utmaningar vi stöter på. Vi genomför reflektioner för att anpassa den pedagogiska miljön efter barns uttryck och åsikter. Vi synliggör barnens tankar och intressen genom att vara lyhörda, observanta och vi bjuder in barnen till att skapa sin egen dokumentation. Vi anpassar utbildningen efter barnens intressen.

Vi kommer arbeta tematiskt med Empati som grund då vi vill att barnen ska få förståelse för sitt eget och andras värde utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Barnen måste få förståelse för vad det innebär att ha en egen åsikt och att uttrycka den.

Någon vi har tagit fram för att barnen ska få möjligheten att uppleva demokrati är en upplevelsepärm. I den pärmen finns bilder på t.ex. lekparker runt om i stan som vi har möjligheten att besöka, antingen med hjälp av våra cyklar eller till fots.

Sheridan, Sandberg & Williams (2017) tar upp att det är först när barnen kan uttrycka sina tankar och åsikter och påverka situationen de är i som de utvecklar sin förmåga att handla demokratiskt. När barnen får delta i olika former av samarbete och beslutsfattande så utvecklas deras förståelse om och lär sig handla utifrån demokratiska principer.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: