👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordstorm

Skapad 2020-05-25 14:49 i Förskolan Indianberget Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi vill ge barnen många nya ord.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

 Vi har upptäckt att barnen behöver lära sig flera ord för att göra sig förstådd i lek ,aktiviteter och kunna berätta tex vad man har gjort.

 

Vart ska vi?

Ge barnen större ordförråd  så att de kan återberätta från sagor, händelser och upplevelser.

  


Hur gör vi?

Vi delar barnen i mindre grupper och använder bilder. Vi pratar med barnen och läser sagor varje dag ,baren får träna på att återberätta. Vi dokumenterar med bilder och lärloggar i Unikum. Vi lånar böcker på biblioteket och då kan barnen låna böcker på sitt modersmål.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18