Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valen Uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-05-25 15:44 i 133101 Förskolan Sälen Stockholm Södermalm
Förskola
Maj 2020, Barnens berättelser klara och filmer publicerade!

Innehåll

                                                                     

 

Projektuppföljning 3, maj 2020

 

 • Hur uppfyllde vi projektets syfte/fråga? Och varför? Planen med vårens arbete var att barnen skulle arbeta tillsammans, få erfara eget arbete med digital teknik. I förskoleundersökningen hade vi sämre resultat inom detta område än övriga. Genom att koppla ihop den digitala leken med vårt övergripande mål om hållbar utveckling fortsatte det redan påbörjade arbetet.

 • Hur har barnen haft inflytande i projektet? Barnen skrev sina egna manus till filmerna. De designade robotarna och bestämde vilka egenskaper och funktioner de skulle ha. Barnen bestämde även rekvisita och ljudsatte filmerna. Vid uppföljningen av årets bokkasse saga valde varje barn vilken berättelse/karaktär/känsla de ville göra sin historia kring.

 • Hur reflekterade vi med barnen? De färdiga filmerna visades för varje enskild filmgrupp först av allt. Barnen uttryckte ett flertal synpunkter, - va kort det blev, - va konstigt min röst låter, - det syns inte att roboten hänger i en tråd, man tror att den flyger på riktigt. 

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? Barnen har utvecklat sitt tänkande om att robotar kan vara oss människor till hjälp. Robotar kan hjälpa till med att ta hand om sjuka, hjälpa till så att ingen blir smittad av corona, plocka skräp och ta ner stenar från andra planeter. Det har väckt ett intresse för teknik och vilken användning vi människor kan ha av tekniska lösningar. En högre medvetenhet hos de flesta barn om att vi tillsammans måste vara rädda om vår natur.

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos enskilda barn? Fler barn ställer frågor om naturen och ger uttryck för att de vill ta ansvar, de vill göra bra.

 • Hur har barnen fått syn på sin egen/varandras lärande och förändrat kunnande? Genom den pedagogiska dokumentationen och förskolans miljö har det uppstått samtal/lek kring barnens arbeten. Barnen har tittat på filmerna tillsammans på förskolan och även hemma med sin familj. De har vid många upprepade tillfällen velat höra sin egen och kompisarnas berättelser och uttryckt positiva omdömen om varandras robot bilder och sagor. I leken förekommer ofta olika former av skräpplockning och sortering.

 • Hur har vår organisation (dag- och veckoorganisation, roller och ansvar) fungerat? Under våren har coron epidemin påverkat verksamheten i hög utsträckning. Det har inneburit ökat tid med logistik in/ut, kontroll av handtvätt, service till vårdnadshavare som inte tillåtits gå in på förskolan. Detta har gjort att tiden för att arbeta i mindre grupper har minskat. Genom att jobba tillsammans i hela huset har vi ändå skapat de bästa förutsättningar som gått för ett fortsatt lärande. En daglig dialog om prioritering har gällt.verksamheten i hög utsträckning. Det har inneburit ökat tid med logistik in/ut, kontroll av handtvätt, service till vårdnadshavare som inte tilåtits gå in på förskolan. Detta har gjort att tiden för att arbeta i mindre grupper har minskat. Genom att jobba tillsammans i hela huset har vi ändå skapat de bästa förutsättningar som gått för ett fortsatt lärande. En daglig dialog om prioritering har gällt.

 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat? Rörelse rummet förvandlades till filmstudio under inspelningstiden. Då kunde all rekvisita stå kvar och det blev tydligt vad som pågick. Under denna tid flyttade rörelseleken utomhus. Genom att låta rekvisitan från sångsamlingen om hållbarhet flytta in på avdelningen gör att leken med hållbarhetstema fortsätter. 

 • Hur har vårdnadshavarna involverats? Vårdnadshavare har genom samtal, lärloggar och barnens egna berättelser kunnat följa arbetet på förskolan. Två små utställningar (i jämförelse vad en vanlig sälen fest visat) utomhus gjorde att vårdnadshavare kunde ta del av barnens skapande.

 • Vad blev bra/mindre bra – och varför? Vi fullföljde våra planer och känner en stor tillfredsställelse över att arbeta tillsammans i huset. Både barn och personal blir sälar istället för delfiner och valar.

 • Vad är vi mest stolta över i projektet? Helheten, att många bäckar små blir en stor å. Barnens språkutveckling främjas genom mångfald. Det är härligt att höra barnen sjunga Änglamarken i leken för att sen sjunga vidare på Guld och gröna skogar. Att höra dem utveckla sina tankar/upplevelser i fantasifulla historier. Att höra barn berätta för varandra om nyss inlärda ords betydelse. Att barnen fått en insyn och erfarit upplevelser av eget digitalt skapande.

 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt? Vi ska fortsätta jobba tillsammans i huset och bli tydliga i våra prioriteringar.

 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året, som kanske kan bli till  beprövade erfarenheter? Utökad digital kompetens. 

 • Tankar om kommande pedagogiska år?  Hur mycket ska vi dokumentera? Ska vi behålla barnens portfoliopärmar eller ska vi koncentrera all dokumentation i skolplattformen? Fortsätter restriktionerna med corona behöver vi ha en strategi för detta. Ett ökat antal barn på förskolan kommer att kräva till viss del nya arbetsformer/logistik.

 • Kompetensutveckling?   Fortsatt praktiserande av digitala verktyg.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: