Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Robotprogrammering med Blue-bot

Skapad 2020-05-26 11:16 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Programmering med upp till fyra robotar som ska lyckas byta plats med varandra utan att krocka. Varje steg har ett pris - Vad kostar er kodning?

Innehåll

 

 

 

En blue-bot har fem programmeringssteg

Framåt, bakåt, rotera höger, rotera vänster och paus

X= Radera all programmering GO= Kör programmering


1. En Blue-bot står vid ruta A och ska ta sig till ruta C.

2. I steg 2 behövs två robotar. En robot ska starta på ruta A, den andra på ruta D. De ska därefter starta samtidigt och byta plats med varandra utan att krocka eller köra av vägen.

3. Kan du lägga till en tredje robot och få alla att byta plats? Alla robotar ska starta samtidigt, får inte krocka och enbart köra på vägen

4. Vad kostade er kodning? Går det att korta ner koden?

Priser:
Går rakt – 1 kr

Paus – 2 kr

Rotation – 3 kr

 

Att tänka på:
Skriv upp koden så att du kan gå tillbaka och felsöka om något går fel. Har ni samma lösning på problemet? Går det att korta ner koden? Hittar du sekvenser som kan upprepas?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: