👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 2020-2021

Skapad 2020-05-27 08:50 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Historia
I historieämnet undersöker vi vikingatiden. Vi diskuterar hur det var att leva under vikingatiden, vilka arkeologiska och historiska spår som finns kvar och vi diskuterar kulturmöten. Dessutom behandlar vi hur denna tid, och symbolerna för den, har använts under senare perioder.

Innehåll

Arbetssätt/metod

Du kommer att få: 

- Delta i gruppdiskussioner.

- Lyssna på genomgångar och se på filmer.

- Läsa, skriva och arbeta med historiska faktatexter.

- Göra praktiska övningar och utflykter.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 

 • - Dina självständigt skrivna texter.
 • - Diagnoser och prov.
 • - Ditt deltagande på lektionerna och i diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Vikingatiden 2020-2021

Vikingatiden bedömning

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Vikingarnas resor
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Du har viss kunskap om att vikingarna reste ut i världen samt hur och vart de reste.
Människor
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden och kan ge något exempel, t.ex. göra jämförelser mellan rik och fattig, kvinna eller man.
Begrepp
 • Hi  E 6
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Arkeologiska och historiska källor
 • Hi  E 6
Du har viss kunskap om arkeologiskt och historiskt källmaterial och hur man kan använda det för att studera vikingatiden.
Spår efter vikingatiden
 • Hi  E 6
Du har viss kunskap om spår vikingatiden har lämnat efter sig gällande traditioner, språk och fysiska lämningar. Du har viss kunskap om hur vikingatiden har porträtterats och använts under senare tid.