👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 2020-2021

Skapad 2020-05-27 09:22 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Vi kommer att arbeta med etik och moral och ni kommer att få skriva berättande texter utifrån etiska dilemman.
Grundskola 4 Religionskunskap
Under årets religionsundervisning kommer vi att titta närmare på samisk religion, fornskandinavisk religion och berättelser ur det nya testamentet. Dessutom kommer vi att diskutera olika etiska och moraliska frågor. Vi ska i detta moment prata om hur människor har uppfattat och diskuterat begreppen rätt och fel.

Innehåll

Arbetssätt / metod:

Du kommer att:
 
- Diskutera i grupp.
- Läsa och skriva faktatexter.
- Höra på genomgångar och se filmer.
- Göra en dramatisering av ett moraliskt problem.
- Gestalta en scen ur den fornskandinaviska religionen. 
- Göra ett skriftligt prov.
 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:
 
- Ditt arbete under lektionerna och i diskussionerna.
- Diagnoser och prov.
- Dina skrivna texter.
- Dramatiseringen och gestaltningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Religion

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Moraliska frågor och livsfrågor
 • Re  E 6
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du kan diskutera enkla livsfrågor och existentiella frågor i populärkulturen, religioner och andra livsåskådningar.
Etiska begrepp
 • Re  E 6
Du har viss kunskap om etiska begrepp som jämlikhet och solidaritet. Du använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Äldre samisk religion
 • Re  E 6
Du kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion.
Fornskandinavisk religion
 • Re  E 6
Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion och ger även enkla exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Bibliska berättelser ur Nya Testamentet
 • Re  E 6
Du har viss kunskap om berättelserna i Nya Testamentet och deras betydelse för människor och samhälle.