Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lindens uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-05-27 16:22 i 123531 Förskolan Sagan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Projekt Programmering:

Vår projektfråga var "Vad är programmering?". Syftet samt målet med projektet var att barnen skulle få en förståelse för vad programmering är, hur det fungerar och vad det kan resultera i. Vi uppfyllde projektets syfte genom att vi gjort olika aktiviteter kopplade till teknik. Det första vi gjorde var att titta på korta filmer om programmering från UR.

Det andra vi gjorde var att skapat egna programmeringsbanor med pilar där barnen agerade som robotar och programmerade varandra. Sedan gick vi vidare med att barnen fått utforska appen lightbot och utifrån den skapat egna fysiska banor. Tillsammans med barnen har vi skapat programmeringsmattor med händer och fötter. Barnen har fått välja och klippa ut geometriska former som de sedan skapat robotar med. 

Vi pedagoger har varit lyhörda för deras tankar och idéer, efter det har vi tillsammans reflekterat över t.ex hur en robot fungerar och vad teknik är. Det var tack vare barnens intresse för robotar och programmering som gjorde att vi startade igång projektet. De har haft inflytande genom att själva kommit med förslag om olika aktiviteter; såsom: att tillsammans skapa en robot med hjälp av återvinningsmaterial, dansa robotdans, bygga egna robot-banor i gympasalen, mm. I projektet delade vi upp barnen i mindre grupper och pratade mer ingående om hur robotar fungerade. Vi har planerat så att grupperna inte är i samma rum och att vi roterar grupperna så att alla grupper får testa på samma sak.

Under tiden vi reflekterade med barnen har vi sett att barnen har utvecklat och fått en förståelse för nya begrepp inom programmering genom att de återberättar mycket om dessa begrepp. Barnen har fått tankar och funderingar om hur tekniken fungerar, det har vi sett genom t.ex att de ritar, återberättar och beskriver det de har upplevt i leken och skapandet. Hos det enskilda barnen har vi sett att det har skett ett lärande och kunnande genom att; de kan ta instruktioner, samarbeta, turas om och vara lyhörda på kompisarnas tankar, ideer och fått en förståelse för att vissa barn t.ex. tar lite längre tid på sig att förstå en instruktion. Barnen har fått syn på sitt eget och andras lärande och kunnande genom att De kan ta instruktioner, samarbeta, turas om och vara lyhörda på kompisarnas tankar, ideer och fått en förståelse för att vissa barn t.ex. tar lite längre tid på sig att förstå en instruktion.

Det som vi upplevde blev bra i projektet är att barnen har fått en förståelse för nya begrepp genom att de återberättar mycket om dessa begrepp. Att de kan ta instruktioner, samarbeta, turas om och vara lyhörda på kompisarnas tankar, ideer och fått en förståelse för att vissa barn t.ex. tar lite längre tid på sig att förstå en instruktion. Vi har haft en tydligare struktur med grupper och vi har haft bättre framförhållning än vad vi har haft vid tidigare projekttilfällen.
Det som blev mindre bra var att vi hade för stora grupper när barnen programmerade varandra, vi kunde ha haft ännu mindre. Sen kunde vi ha utforskat mer instruktioner som t.ex. höger/vänster.
Vi är stolta över att barnen har visat tydligt att de vill lära sig om robotar och programmering. Dom har visat mycket glädje i att lära sig nya saker. Det som förvånade oss var barnens redan tydliga insyn och förståelse för programmering. Vår organisation och struktur upplever vi har fungerat väldigt bra när alla är på plats. Vårdnadshavarna har blivit informerade och inkluderade om projektet genom att vi har skrivit om projektet i informationsbrevet som vi skickar ut varje månad, den dagliga kontakten och genom terminsmötet.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: