Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönnens uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-05-27 16:26 i 123531 Förskolan Sagan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Formulera er Projektsammanfattning med hjälp av materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar.                                                                                                     

Formulera projektsammanfattning

Här beskriver ni med stöd av text och bild projektets innehåll. Sammanställ - med stöd av nedanstående punkter - innehållet till en digital berättelse. Berättelsen/sammanfattningen delas sedan med gruppens vårdnadshavare. Som grund för sammanfattningen använder ni er av tidigare underlag: Projektbeskrivning, Projektavstämning, reflektion och analys.    
 

Vårt projekt var vatten denna termin. Barnen hade ett intresse av vårt närområde (utanför förskolegården). Vi begav oss därför ut. 

Våra frågor var: 

• vad är det som är spännande?

• på vilket sätt kan vi arbeta med detta vidare?

 

Barnen var nyfikna på vatten och fåglar på Reimersholme. Under en av våra första promenader tidigare så upptäckte barnen att det låg is på vattnet. När vi kollade närmre hörde vi även att det knakade, visslade och lät om isen.  Vi har därför arbetat en del med vatten, för att samla kunskaper om vad vatten egentligen är. Vi har arbetat med vatten i olika former både ute och inne. Vatten låter på olika sätt - vatten i kran, varmt vatten, kallt vatten, vattenpölar mm. 

Vi frös även in vatten i mjölkkartonger tillsammans med barnen, som vi ska experimentera med. Dels med salt och socker, men också ta ut den för att se vad som händer i olika temperaturer. Vi vill lära oss att förstå denna process tillsammans med barnen så att detta landar i barnens nivå. 

Vi har pratat mycket med barnen både i de stunder som vi varit iväg på samt när vi vart inne i projektundersökningen. Barnen har även visat intresse av vatten i den fria leken. Vi uppmuntrar barnens kunnande om vatten. Dels har vi sett att de förstår vad vatten är och dets egenskaper, olika former och temperatur med mera. Några av barnen har upptäckt enkla kemiska processer så som att vatten och tvål blir lödder när det arbetas med och när de undersöker. Några barn arbetar med volym, ösa och hälla i sina undersökningar. 

Vi har sett att barnen är hjälpsamma och visar varandra hur de gör sina moment. Vi uppmärksammar barnen i deras görande och i deras tankar, idéer och funderingar. Vi är närvarande i deras undersökningar för att stödja och utmana i det som barnen befinner sig i. Vi har en planering som fungerar och vi personalen har en grundstruktur där vi har fasta rutiner. Barnen går mellan oss helt enkelt. Vi tror på det kompetenta barnet, och låter barnen få undersöka så främst det inte är något som kan vara till risk för dem.

När skolplattformen drog i gång, har vi aktivt gett vårdnadshavarna information om vår verksamhet och vår planering digitalt. Vi har dokumenterat både enskilda barn och gruppen digitalt under terminens gång. 

Vi har märkt att det har varit gott att arbeta och undersöka samma processer flera gånger, och att det har blivit en del av barnens vardag. Vi har varit mycket ute pga rådande rekommendationer och därför har vår verksamhet planerats utifrån det. 

Till nästa termin har vi tänkt att fördjupa våra och barnens digitala kunskaper. Vi vill jobba mer med digitala verktyg, samt med hållbar utveckling - med koppling till vatten och naturen, växter och djur. Vi kommer även att fortsätta med att plantera/odla med barnen så som vi har gjort lite under våren.

Tanken är att vi ska kunna följa barnens kunnande i en process och utveckla och utmana barnen i detta - vilka intressen väcks hos oss och hos barnen?

Vi skulle vilja ha tillgång till flera pedagogiska appar och digitala verktyg som vi kan prova på tillsammans med barnen. Vi vill börja använda lärplatta (iPad), qrkoder, greenscreen och fortsoringskamera (ägget) samt projektor. Vi vill även lära oss mer om hållbar utveckling, och hur vi kan utveckla det arbetet i en yngrebarnsgrupp. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: