Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt med Pandans fritids

Skapad 2020-05-28 08:41 i Elmsta fritidshem Norrtälje
övergripande fripp för utflykter. fokuserar vi på ett specifika lärandemål kan dessa formuleras i egna lärloggar.
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa Matematik NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi tycker att utflykt är jättekul och vi lär oss massor samtidigt som vi får röra på oss rejält! ”Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.” (skolverket, 2019 s.22)

Innehåll

 

Vad ska vi lära oss?

 

Utflykterna ska stärka elevernas kunskaper i att känna till närområdet. Vi vill utveckla oss i fakta, för att bygga en förståelse. Med upplevelser i närområdet och utfärder bygger vi färdigheter som leder till förtrogenhet med gruppen och närområdet. Det är dessa element som utgör delarna i kunskapsbegreppet som beskrivs i Läroplanens kap.1 som vi tar sikte på.

 

  • Att få perspektiv om närsamhällets karaktär som präglas av bl.a. båtliv, djurhållning, turism. småskalighet m.m.
  • Att känna sig trygg i närområdet och i trafiken.
  • Lär oss att samarbeta, och känna att vi klarar att förflytta oss tryggt i olika miljöer. Utflykterna går till olika mål i närområdet, som speglar olika perspektiv- Vi lär oss om platsers historia. Vi upplever miljöer och pratar om hur vi tar hand om dem och hur de används av djur och människor. Vi får kontakt med trafiken och olika verksamheter som vi pratar om. Vi tränar på etik i den offentliga miljön. Vad kan vi göra och hur ska vi vara för att alla ska trivas?   
  • Alla får vara med och komma med förslag och önskemål på utflyktsställen, och vara delaktiga i vad vi gör på utflykten.  

 

Förmågor och Centralt innehåll 

 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

 

  • ”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer.
  • Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle” (skolverket 2019:23).
  • ”i undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten” (Skolverket, 2019:22).

 

 Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 

  • Utflykter i närområdet, i skogen och bebyggelse. Vi tar med oss leksaker och redskap t.ex. burkar och förstoringsglas, böcker och kamera, lek och spel. Det är jättekul att ta med påsar och plocka skräp som vi sedan sorterar.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: