Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

STJÄRNAN 2020/2021 Uppföljningsperiod 1. Projektbeskrivning

Skapad 2020-05-28 08:53 i 123791 Förskolan Eriksdal Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen.

Innehåll

Projektbeskrivning

 

 

 

Analys av vad vi sett att barnen gör och vad det är barnen försöker förstå. 

BERÄTTANDE. 

På vilka sätt kan man berätta? Vad kan en berättelse vara?

Leken som övergripande uttryckssätt som tar plats i allt utforskande av berättande. 

BERÄTTANDET som övergripande projektfokus för att undersöka olika språk (uttryckssätt)

Gosedjuren och Berry, spänningen och mystiken kring fiktiva figurer

Flyttar från hus till hus

Spela upp berättelser för varandra på olika sätt

Vem blir man i olika relationer, miljöer och sammanhang? När och hur blir jag mitt bästa jag?

 • Vad – ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om?

Vi vill att barnen ska få möjlighet att prova olika sätt att skapa berättelser och olika sätt att berätta.

På vilka sätt kan man berätta? Vad kan en berättelse vara?

Genom att tillsammans reflektera och dela med sig av sina erfarenheter, lärande och utveckling kan OLIKA sätt att berätta få bli allas erfarenhet. 

Vi kommer att ha särskilt fokus på att utveckla MATEMATISKA förmågor, att använda materialet LERA och hur man kan berätta och skapa berättelse med sin kropp genom DANS. 

 • Varför – Vad är syftet? Hur kommer det sig att ni valt denna frågeställning? Vad är det ni är nyfikna på? Vad är det ni vill skaffa kunskap om? Vad vill ni att projektet ska ge/lära barnen? Varför?
 • Vad säger styrdokumenten?

 

Se varandras kompetenser som tillgång inte konkurrens

Ge barnen verktyg att:

- prova OLIKA sätt att berätta och skapa berättelser.

- FÖRDJUPA sig i ett uttryckssätt att berätta med eller skapa berättelse utifrån. 

Skapa kunskap kring HUR man kan berätta och skapa berättelser. 

Digitalt och analogt. 

 

HUR? (Tillvägagångssätt)

Besvarar beskrivningen frågan om: 

 • Hur - Ska en dag-/veckostruktur för barnen organiseras?

Vi utgår från Södermalms pedagogiska ställningstaganden om organisation av dagen. Vi tänker att projektet ska genomsyra hela dagen från att barnen överlämnas på morgonen tills att de går hem. 

 • Hur ska den pedagogiska miljön berika barnens arbete?

Båda Eriksdals avdelningar är uppbyggda utifrån en röd tråd med tre delar. En ATELJÉ med fokus på det estetiska utforskandet, en BYGG/LEKarena med fokus på bygg, konstruktion, rollek och matematiskt utforskande, 

 • Hur kan barnen inspireras/utmanas och vilket material behöver finnas tillgängligt? Hur/När - dokumenterar och reflekterar vi? Tänk både kollegor barn och vårdnadshavare.

Utifrån läroplanen har våra olika rum och platser berikats med material som barnen alltid har möjlighet att använda. Vår uppgift som pedagoger är att vara guida, introducera och rikta fokus mot projektets ämne. Barnen styr vad det är vi kommer att utforska men vi ser till att de ges möjlighet att hamna i reflektion och fördjupning.

 • Vilka förkunskaper finns hos barnen? 

 

Reflektera över sitt eget lärande 

 

VEM?

Besvarar beskrivningen frågan om:

 • Vem – Vilka är det som ska delta? Vilka förkunskaper finns? Vem dokumenterar?

 

När ni formulerar en projektfråga ta stöd av följande punkter:

 • På vilket sätt utgår projektfrågan från barnens tankar, teorier, fantasier och intressen?
 • Är frågan undersökningsbar?
 • Är frågan möjlig att följa upp och besvara vid projektet slut?
 • Vilka förkunskaper har barnen om ämnet/frågeställningen?
 • Hur behöver du som pedagog förbereda dig kring ämnet/frågeställningen?
 • Vilket förändrat kunnande/lärande tror ni att barnen kommer att erövra?
 • Hur syns det på förskolan vad barnen utforskar?        

 

Så här dokumenterar vi: 

 • Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp.
 • Lärlogg för grupp publiceras veckovis och blir då synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

Mer stöd till dig som pedagog: 

Använd stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika perioderna i det pedagogiska året. Stödmaterialet finns i OneNote: Arbetsbok PoB. I Stödmaterialet finns verktyg för observation, reflektion och analys.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: