Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3A

Skapad 2020-05-28 19:49 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Favorit Matematik 3A
Grundskola 3 Matematik
Under höstterminen kommer vi att arbeta med Favorit matematik 3A.

Innehåll

Innehåll

Vi jobbar vidare med problemlösningens många delar. Vi arbetar och befäster matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp och tillsammans med dina kamrater.

 

Vi kommer att arbeta med

 • Problemlösning och räknehändelser. Skriftlig och muntlig redovisning av olika strategier

 • Talområdet 0-1000, ental, tiotal och hundratal, <, >, =

 • Addition och subtraktion 0-1000 med uppställning och växling samt att växla över noll

 • Sambandet mellan addition och multiplikation
 • Multiplikation: tabellerna 0-10 samt 100 

 • Kommutativa lagen t.ex. 3 ∙ 6 = 6 ∙ 3
 • Multiplikation med uppställning och minnessiffra

 • Datalogiskt tänkande, kod och programmering
 • Division: tabellerna 0-10

 • Sambandet mellan multiplikation och division

 • Division med rest
 • Prioriteringsregeln t.ex. 5 + 4 ∙ 2 = 13, eller 12/6 - 2

 • Proportionalitet

 

Du ska utveckla din förmåga att

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

 

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

Föra och följa matematiska resonemang.

 

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Du ska lära dig genom att

 • Arbeta laborativt.

 • Diskutera och resonera matematik.

 • Färdighetsträna i boken.

 • Befästa och resonera runt begrepp.

 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt, i lärpar och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: