Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnan - projektplanering 4b - Våra årstider

Skapad 2020-05-29 09:12 i 182321 Förskolan Rymden Stockholm Farsta
Förskola
I det här projektet har vi tillsammans med barnen utforskat våra olika fenomen som sker ute i de olika årstiderna, det vill säga sensommaren, hösten, vintern samt våren. Utifrån de fenomen barnen utforskat har blåbär blivit en röd tråd genom hela projektet under årets gång. Vi har tillsammans arbetat, utforskat samt fått tagit del av de fysikaliska och kemiska processerna med blåbär samt andra material som snö, is, löv, barr, växter och vatten i olika aktiviteter. I och med att vi arbetat mycket i naturen så har naturvetenskap samt matematik vart två stora delar av projektet. Eftersom vi utforskat olika material och fenomen ute i naturen och i närmiljön så har hållbar utveckling kunnat vävas in i projektet där barnen fått chans till att få en djupare förståelse för hur vi alla kan bidra till ett hållbart samhälle där vi inte skräpar ner och kan återvinna material.

Innehåll

Syftet med projektberättelse görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till vårdnadshavarna. 

 

Projektberättelse:
Under sensommaren/början av hösten har hela barngruppen fått tagit del av att gå promenader till olika skogar där de gemensamt utforskat blåbär och blåbärsris. Blåbär har blivit en röd tråd genom hela projektet om våra årstider. Det hela startade med utforskandet av blåbären, barnen fick använda sina sinnen genom att utforska hur de känns, hur man kan röra sig som ett blåbär, hur blåbär smakar, blåbärens utseende som senare ledde in på cirklar, rund och färg.
Under hösten uppmärksammade barnen fler fenomen som skedde, speciellt ute i naturen, till exempel att löven föll ner och barr blev bruna. Under vintern uppmärksammade barnen första snön som kom, att snön även kunde vara i is-form samt att vi behövde klä på oss mer ytterkläder för att det blev kallt ute. Under de här processerna har barnen fått utforska bland annat skapande med löv, vi har utforskat lövens utseende med hjälp av projektor där vi kunnat rita av löv, rita med höstens färger samt utforskat lövens rörelser när de faller ner. Vi har också utforskat snö genom att skapa konstgjord snö, vi har smält snö samt utforskat hur snövatten ser ut till skillnad från vatten från kranen inomhus. Vi utforskade även isens process genom att frysa-smälta samt hur varmt och kallt känns.
Under de här processerna har vi även följt blåbären utomhus där vi fortsatt gå i smågrupper eller helgrupp och utforskat blåbärsrisen som fanns kvar i skogen, barnen kom underfund med att blåbären försvann innan vintern. I vintras hade barnen hade en hypotes om att någon har ätit upp alla. Detta har även lett till att under våren har barnen fått utforska blåbärsrisen process att börja växa fram där vi bland annat har odlat sockerärtor och buskrasse tillsammans. Vi har ritat av och arbetat med olika färger, smakat samt skapat blåbärsris och sockerärtor. 
Nu när vi knyter ihop säcken med projektet "våra årstider" så har vi även skapat ett årstidshjul där vi sjungit årstidssånger tillsamman där vi tillsammans kan reflektera kring årstiderna genom att återberätta. Vi har dessutom vävt in olika språk under samlingarna där vi räknar på olika språk samt hälsar. 

Under projektets gång har vi vävt in mål i det vi gör tillsammans, projektet har fokuserat mycket kring att uttrycka sig på olika sätt, naturvetenskap och matematik. Undervisningen har då formats så att barnen har fått möta på olika material att uttrycka sig på, till exempel genom att måla, rita, bygga samt att barnen har fått kommunicera verbalt om vad de skapar. Undervisningen i projektet har dessutom fokuserat på naturvetenskap där vi bland annat utforskat naturens olika fenomen där vi bland annat utforskat löv, snö, is och växter samt olika klimat. Undervisningen har också förtydligat matematiken i allt vi gjort, vi har i planering diskuterat i arbetslaget om vilken slags matematik vi kan arbeta med i våra projektgrupper. Bland annat har tyngder, mönster, former, färger, lägesord, lokalisering med mera. Vi har det vill säga arbetat med olika matematiska begrepp i olika aktiviteter där barnens fått erfara begreppen genom att utforska med vatten, blåbär, is, stenar, målarfärg och penslar, tecknande samt skogspromenader. Vi har fokuserat på naturvetenskap samt matematik eftersom det har inkluderat det barnen utforskat, det vill säga blåbär, skogen, utemiljöns material som löv, snö och vatten. Därför har undervisningen inriktat på matematik samt naturvetenskap skapat en röd tråd i projektet.  


Under projektet har vi tillsammans utforskat olika matematiska begrepp som rund, cirkel samt olika tyngder, former och rörelser. Vi har utforskat färger hela året samt vad de heter på olika språk. Vi har även fått in hållbar utveckling samt digitalisering där vi använt oss av projektor, lär platta, green-screen samt våran "blupp" där vi kan zooma in på olika djur och växter. Barnen har dessutom fått befinna sig i olika smågrupper där de fått samspela med varandra samt lära känna varandra. Vi har dessutom arbetat utifrån barnens olika förutsättningar för att skapa aktiviteter utifrån deras intressen och förhållningssätt till projektet. Vi har också läst en del böcker om vänskap, olika växter och kemiska processer, till exempel när frö blir till en planta. Vi har även låtit vårdnadshavare fått tagit del av projektet genom att ge oss återvinningsmaterial då vi eftersökte glasburkar. Med glasburkarna skapade vi härliga höstlyktor som barnen fick ta hem. 

 

    

Nu i slutet av projektet som vi haft hela året har vi kunnat blicka tillbaka tillsammans med barnen genom att titta på deras skapande och annan dokumentation, genom samtal samt återkommande plats i skogen för att diskutera vad vi kom fram till. Några av barnen har berättat att blåbären kommer tillbaka i höst, att det vart för kallt för blåbären att växa. Barnen har dessutom påpekat att vi kanske behöver vattna blåbärsrisen för att blåbären ska börja växa. Barnen har det vill säga fått en djupare förståelse för hur vi kan påverka på natur och miljö samt fått en djupare förståelse för de olika samband samt fenomen som finns i naturen. 

Utöver årstidernas fenomen så har vi även arbetat med hållbar utveckling i vår närmiljö där vi diskuterat mycket kring skräp som finns i naturen. Barnen fick gå på skräpjakt i blåbärsskogen där barnen fick samla skräp i påsar som vi tillsammans slängde i vår återvinning utanför förskolan. Vi har även tagit del av sagor samt sånger från ur.se om nedskräpning. Barnen har nu i slutet berättat att skräp ska slängas i papperskorgen, barnen uppmärksammar fortfarande skräp som kan ligga nere på marken. Det visar även att barnen dessutom fått en djupare förståelse för hur vi tillsammans kan påverka vår närmiljö och vår framtid. 

    

I projektet har vi utgått från barnens intressen och skapat aktiviteter för barnens lärande och utveckling där vi anpassat oss efter barnen. I slutet nu har vi även frågat barnen vad de tycker mest om på förskolan, barnen har svarat att vara ute, gå till skogen samt att leka. 
Det vi i arbetslaget tycker har vart framgångsrikt med projektet "våra årstider" blev att det blev lätt att undervisa kring årstiderna eftersom det finns så mycket barnen kan få utforska. Projektet fick en sådan tydlig röd tråd, utemiljön skapande förutsättningar för att kunna utforska de olika årstiderna och vi anser att det blev framgångsrikt för den undervisning det blev för barnen. Det vill säga att fanns rikt med aktiviteter samt material att utforska kring årstiderna samt att projektet höll igång under hela året. Nu efteråt i slutet av projektet så anser vi dessutom att projektet blev framgångsrikt då blåbär skapade en sådant intresse hos barnen, där de själva kunde få följa blåbärens kretslopp genom de olika årstiderna samt att barnen har fått bilda en uppfattning om de naturfenomen som finns under året. 

Eftersom intresset och hypoteser finns kvar i barngruppen, till exempel att blåbären förmodligen kommer fram till hösten igen så finns det goda chanser för barngruppen samt oss i arbetslaget att kunna utforska oss vidare kring blåbär samt annat barnen visat intresse för. Bland annat har barnen utforskat olika vattenformer som vatten och is samt visat stort intresse för vattenrörelser, hur vattnet känns samt smaker. Ett framtida projekt till hösten skulle då kunna fokusera kring vatten tillsammans med blåbär. 

 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: