Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

20-21 Skogsduvans förskola SKA O,U&L Trygghet och social utveckling

Skapad 2020-05-29 09:38 i Skogsduvans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Trygghet och social utveckling

Innehåll

 

Planering

 Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 

Varför ska vi arbeta med detta?

Barnen ska ges möjlighet att utveckla förståelse för att allas åsikter är lika mycket värda. Att respektera varandra och utveckla förmågan att kunna kompromissa. 

Hur arbetar vi? 

Genom olika samspelsövningar, aktiviteter och att vara goda förebilder lyfter vi barnens olika styrkor och allas rättigheter. Med Barnkonventionen som utgångspunkt arbetar vi med kompisböcker och annan litteratur samt använder oss av sociala berättelser. 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: