Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodan Projektplanering4b_Projektberättelse

Skapad 2020-05-29 10:27 i 182361 Förskolan Trädgården Stockholm Farsta
Förskola
Utvärdering Tågprojekt

Innehåll

Projektberättelse:

I höstas märkte vi att barnen var intresserade av att bygga mycket med våra tåg och tågvagnar. De började även leka mycket tåglekar tillsammans och byggde ihop stolar som blev till tågvagnar. Vi uppmärksammade detta intresse och fick som tanke att ha detta som projekt. Vi gjorde sedan en planering kring projektet och vilka läroplansmål vi ville rikta oss gentemot. Barnen ville gärna ha musik och sång så som tingligetåget och tiger tåget när de åkte sina "stol" tåg. Vi sjöng därför mycket dessa sånger och lyssnade också på dem. Vi valde att köpa boken halvan och tåget för att uppmuntra intresset med tåg tillsammans med läroplansmålet intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra. Genom detta har vi också blandat in vår språkkompis Babba som har skickat brev när Babba har varit ute och åkt tåg, både under sommaren och under jul. Då åkte Babba till jultomten. Vi har också fortsatt vidare genom att rikta projektet till 

– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap är ett av våra fokus mål  och vi började med att skapa små tåg utav toarullar som de målade och skapade hjul utav mjölk korkar, vi valde också återvunnet material ur miljösynpunkt. Vi skapade även vårt stora tåg med kartonger och vårt planteringståg skapades utav mjölkpaket som också är återvinnings material. Vi ville koppla in projektet men samtidigt ta lärdom kring plantering och växtlighet för att få in naturvetenskap, vi har även utforskat hur snabbt våra leksakståg kan rulla i olika lutningar vilket också är naturvetenskap. Vi har också skapat tåg med olika sorters lera samt pepparkaksdeg.  Vi ville få med det digitala i barnens arbete med projektet därmed använde vi oss av greenscreen så att barnens små toarulletåg kunde hamna i en bakgrund med ett riktigt tågspår. Där diskuterade vi vart barnens tåg skulle åka, barnen hade många intressanta ideer om vart tågen skulle fara. Vi använde även projektorn och procierade små videoklipp på olika tåg, där vi kunde jämföra färger och storlekar och även världens snabbaste tåg har vi studerat. Vi använde projektorn och lekte så barnen kunde åka på "tågspåren", vi hade också bergodalbana och pratade om att även det är ett slags tåg. 

Tillslut så efterfrågade barnen även om att få åka iväg påriktig, vi tog därför tillfälle att åka iväg med våra äldsta barn ( då vi inte hade möjlighet för tillfället att åka allihoppa). Vi fick diskussioner när vi åkte kring hur de såg ut i omgivningen runt omkring när vi åkte. De var många glada skratt och spännande att åka tillsammans med kompisar tyckte barnen. 

Vårt stora tåg som barnen själva varit en del i att skapa ihop alla delar har varit en stor lärdom. Barnen har genom att vi skapat detta tåg tillsammans lärt sig att värna om varandra och värna om de som andra skapat då detta är något som alla skapat tillsammans har alla varit väldigt försiktiga med tåget. De stora barnen påminner de små och är även där och hjälper dem i och ur tågvagnarna. De har också lärt sig mycket om att turas om. I och med projektet har vi också utvecklat mycket matematik då vi har utforskat rumsuppfattning i och med att räkna hur många barn som får plats i varje vagn, hur många som får plats i hela tåget. Hur många vagnar är det. När vi diskuterat tåg över lag har vi kunnat prata om i och under och över samt räkna.  Vi har haft mycket fokus på att lära i lek och samspel där barnen får ta till sig många sociala kunskaper utifrån normer och värden men och fantasi och föreställningsförmåga har varit fokus. Då mål i läroplanen är bland annat att Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla – nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,– fantasi och föreställningsförmåga.
 

 

 


 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: