Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA 20/21 Reflektion och analys - O,U&L: Trygghet och social utveckling

Skapad 2020-05-29 11:33 i Åskullens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola

Innehåll

Trygghet och social utveckling

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn. 

Vi upplever att alla barn är trygga här på Åskullen. De söker kontakt med samtliga pedagoger om de vill ha hjälp eller stöd och vi anser att barnen har utvecklat sin självständighet. Vårt arbetssätt är baserat på ett öppet klimat mellan våra två avdelningar Solen och Månen. Alla pedagoger hjälps åt och samarbetar mellan avdelningarna och barnen tillåts vistas på både Solen och Månen.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Vi tror att barnen känner sig trygga här på Åskullen eftersom vi har ett öppet och tillåtande klimat. Vi pedagoger har en lättsam och positiv stämning med barnen i fokus, vilket vi tror avspeglar sig på barngruppen. Vi anser att barnen får en grundtrygghet genom att samma pedagoger dagligen exempelvis äter, vilar och ansvarar för samling. Barnen vet vad som förväntas vilket vi upplever bidrar till en trygg miljö.

Vi anser att våra fasta rutiner bidrar till att barnen känner sig trygga på förskolan och därmed kan utvecklas samt ta till sig kunskap. 

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

* Tydligare rutiner på eftermiddagarna för exempelvis utevistelse, vilor och planerade aktiviteter

* Gemensamt förhållningssätt för användning av Ipad

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: