👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA 20/21 Reflektion och analys N&V: Värdegrund

Skapad 2020-05-29 11:43 i Åskullens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Reflektion och analys - Värdegrund.

Innehåll

N&V: Värdegrund

 

Ø  Resultat/måluppfyllelse

 

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

* De flesta barn har utvecklat sin förståelse för alla människor lika värde. Vi upplever att barnen accepterar varandras olikheter och respekterar dessa.

* Pedagogerna har utvecklat sin förmåga att se saker ur ett bredare perspektiv. Vi tar tillvara på varandras olikheter i arbetslaget och ser det som styrkor, vilket vi försöker förmedla till barnen.

Ø  Reflektion och analys

 

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

* Samtal med barnen där vi uppmärksammar och samtalar om alla människor lika värde.

* Pedagogiskt material som exempelvis Kompisböckerna.

* Vi har arbetat med aktiv lekträning i små grupper då vi uppmärksammat att några barn haft behov av det.

* Vi är närvarande och lyhörda pedagoger.

* Pedagogerna har genom NPF-kursen ökat sin kompentens och utvecklat en större förståelse för barns olika behov.

* Vi delar in barnen i mindre grupper för att alla barn ska uppmärksammas samt ges möjlighet att göra sin röst hörd.

* Tydliga lärmiljöer som skapar leklust och öppenhet mot varandra.

 

Ø  Åtgärder för utveckling

 

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt? 

 

* Fortsätta att samtala med barnen om alla människors lika värde. Detta ämne är alltid aktuellt och vi ser det som ett ständigt pågående arbete.

* Vi ska utveckla vårt arbete genom att använda oss mer av konkreta exempel som barnen kan relatera till, exempelvis rollspel.

* Vi ska fortsätta arbetet mer aktivt med "stopp min kropp".

* Vi ska fortsätta arbeta med en tydlig struktur och tydliga regler för att barnen ska vara medvetna om våra förväntningar och ges förutsättningar för att lyckas och bli sitt bästa jag.

* Utveckla vår utomhusmiljö genom att skapa tydliga lärmiljöer.