Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

20-21 Skogsduvans förskola SKA N&V: Värdegrund

Skapad 2020-05-29 13:30 i Skogsduvans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Värdegrund

Innehåll

Planering

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? 

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Varför ska vi arbeta med detta?

För att barnen ska ges möjlighet att utveckla förståelse för att alla har lika värde och samma rättigheter men olika förutsättningar.

Hur arbetar vi? 

Vi läser böcker, jobbar med värdegrundsmaterialet Snick o Snack, för diskussion utifrån Barnkonventionen samt kring människors olika val.

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: