Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

O,U & L: Trygghet och social utveckling 20/21

Skapad 2020-05-29 14:20 i Pärlans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
O,U & L: Trygghet och social utveckling

Innehåll

Trygghet och social utveckling 20/21

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Vi vill att barnen ska utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga, samt att de ska utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp. Vi vill att barnen ska utveckla det sociala samspelet tillsammans med sina kompisar, klara av att samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Varför ska vi arbeta med detta?

För att barnen ska känna sig trygga och respekterade och tycka det är kul att komma till förskolan. För att ge barnen goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. Trygghet och välmående skapar lärande.

Hur arbetar vi?

Vi skapar en inbjudande miljö där barnen utvecklas genom lek och lärande, en miljö som utformas utifrån barnens behov, intressen samt förutsättningar. Vi skapar en miljö, inne som ute, som ska passa befintlig barngrupp med en tydlig struktur och återkommande aktiviteter för att skapa trygghet för barnen. Vi använder oss utav "kompissolen" som ett verktyg i vardagen för att utveckla det sociala samspelet. Det är ett enkelt sätt att synliggöra barnens egna funderingar och tankar om hur man är emot varandra.

Omsorg är en viktig del av vårt arbete. Alla barn ska få möjlighet att bli sedda, ha en famn att bli tröstad i samt få hjälp och stöd i olika situationer. Vi ska vara närvarande pedagoger, ute som inne, där vi bekräftar de positiva samspelen samt reglera de mindre bra. Oavsett vilken avdelning man är placerad på så försöker vi alla att skapa goda relationer med samtliga barn i huset.

Genom att vara tillåtande vid olika aktiviteter kan barnen delta utifrån förmåga, behov och intresse. Vi hoppas att det kommer gynna våra barngrupper på ett positivt sätt.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: