Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

N & V: Demokrati 20/21

Skapad 2020-05-29 14:34 i Pärlans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
N & V: Demokrati 20/21

Innehåll

Demokrati 20/21

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

De ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar, för sig själva och samvaron i barngruppen samt för miljön i förskolan. De ska utveckla sin förståelse för demokratiska principer och förmågan att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. De ska utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation samt lära sig att alla har rättigheter och skyldigheter.

Varför ska vi arbeta med detta?

För att barnen ska lära sig att förstå vad demokrati är, genom att efter förmåga ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. För att barnen ska få en uppfattning om hur det är att vara en del av något större, att ett val kan påverka andra och sig själv. Det är viktigt att vi pedagoger uppmärksammar när barnen gör olika val så att de i sin tur får förståelse för demokratiska principer samt ges möjlighet att få större delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan. Hos oss ska barnen ha möjlighet att välja material efter intresse och behov.

Hur arbetar vi?

Vi försöker främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och samvaron i barngruppen. Vi har kompissolen som ett verktyg för att utveckla det sociala samspelet och ta ansvar för sina egna handlingar. Det blir tydligt för barnen när vi relaterar till kompissolen där barnen fått vara delaktiga med sina egna åsikter om hur man är en bra kompis.

Vi försöker låta barnen vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag/utbildning samt ändringar i lärmiljön utifrån barnens behov, intressen och åsikter. Vi arbetar för att alla barn ska få lika stort inflytande. Vi bekräftar barnen när de utövar demokrati i vardagen, förklarar för dem vad det innebär när de gjort ett val.

Vi pedagoger är inlyssnande och tillåtande vid val av aktivitet. Vi försöker dela upp barnen i mindre grupper för att kunna lyssna in dem bättre, det ger ett mer reellt inflytande.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: