👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering Åk 8-9

Skapad 2020-05-29 15:51 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Du kommer att arbeta med orientering i olika miljöer.

Innehåll

Konkretiserade mål

"Att passa in kartan" - vända kartan åt norr, lokalisera sig genom att jämföra kartan med omgivningar.

Att utifrån kartans skala göra avståndsbedömningar.

Att utifrån kartan och miljön runtomkring göra rimliga vägval. 

Att utifrån kartan och dess karttecken beskriva miljöer 

Att kunna använda ovan kunskaper för att orientera i kända såsom okända miljöer

Undervisningen

- Teori kring viktiga begrepp och karttecken

- Praktiska övningar för att öva på att orientera i olika miljöer och utveckla strategier som hjälper dig att orientera.
                    Stjärnorientering - Sätta ut och hämta in kontroller
                    Kartvandringar
                    Beskrivningar av miljöer och vägval
                    Orientera sig runt en bana med utplacerade kontroller
                    
- Begrepp som är viktiga
Ledstång
Uppfångare
Tumgrepp
Kontroll
Karttecken

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid i olika övningar där jag bedömer hur du utför de konkretiserade målen (se ovan).

Jag kommer även att bedöma din orienteringskunskap utifrån hur du orienterar dig runt en bana i Albäckskogen och hur du kan använda relevanta begrepp för att motivera dina vägval. 

Det som matrisen visar är en sammanvägning av din kunskapsnivå utifrån alla konkretiserade mål. 

Matriser

Idh
Orientering

1
2
3
Bedömning
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.