Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4b Projektberättelse Småfröna Babblarna

Skapad 2020-06-01 10:49 i 183331 Förskolan Växthuset Stockholm Farsta
Projektsammanfattning som riktar sig till föräldrarna
Förskola
Utvärdering av ett års arbete med Babblarna som stöd i undervisningen med de små barnen i undervisningen.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till vårdnadshavarna. 

 

Projektberättelse:

För att säkerhetsställa att alla barn på avdelningen Småfröna skulle få del av hela arbetet med läroplanen på ett lustfyllt sätt beslutade vi att vi skulle arbeta med Babblarna. 

Varje Babblare representerade en del i läroplanen och vi presenterade Babblarna på ett lekfullt sätt. Under året har alla Babblarna varit en naturlig del i undervisningen på förskolan för de små barnen och varje gång en Babblarlåda tagits fram vid en samlingen har barnen vetat att något nytt spännande ska handa.

Genom detta arbetssätt har vi sett att barnens intressen varit lätt att fånga och få ämnen, diskussioner, sammarbete och reflektioner att flyta på bra. 

Babblarna blir ett verktyg att få igång disskusioner med barnen och ställa motfrågor för att sedan kunna gå vidare med barnens intressen i de olika delarna av läroplanen. 

Några delar i läroplanen har flera Babblare hjälpt till med. När vi arbetat med analog programmering har matteknapparna sorterats och räknats och då har Bibbi hjälpt till som är specialist på matematik. Men när vi har gått vidare med pilar och riktning så har Bobbo tagit över som älskar rörelse och pilarna har varit med i sånger och andra aktiviteter. 

Genom att inbjuda till ett lustfyllt lärande tillsammans med Babblarna har vi sett att även de som annars inte intresserar sig för att sitta längre stunder i diskussioner också har deltagit. Det har inneburit att alla barnen varit med och påverkat innehållet i sin undervisning och att barnen har fått en större gruppsammanhållning.

I och med detta arbetssätt hoppas vi att barnen får med sig verktyg inför framtiden med demokratiska arbetssätt och delaktighet i sin vardag.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: